Mindre valgfrihet

Ingress

Meninger

Regjeringen har bommet grovt på småbarnsforeldres ønske om barnehageplass. Den anslo at økt kontantstøtte ville redusere behovet med 4000 plasser. En fersk undersøkelse fra kommunenes interesseorganisasjon KS viser at etterspørselen tvert imot vil øke med 500 fra i fjor. Med andre ord er det behov for 4500 flere plasser enn regjeringen har budsjettert med. Vi må anta at regjeringens anslag er gjort i god tro, men det er bare i regjeringen og KrF tallene kan ha kommet som en overraskelse.
Etter alle åra med kontantstøtten fins det solid dokumentasjon på at småbarnsforeldre heller vil ha barnehageplass. Etterspørselen har sunket så å si i takt med barnehageutbyggingen. KrF nekter imidlertid å innse at hjertebarnet er uønsket og har lagt skylda på at støtten var for lav, men selv ikke en kraftig økning til 6000 kroner måneden, frister flere til å bruke ordningen. Mange tvinges likevel til det, mens de venter på barnehageplass.

Ironisk nok har KrF-leder Knut Arild Hareide også havnet i den klemma og vil bruke kontantstøtte i noen måneder til å betale en dagmamma, mens han og kona er på jobb. Det er ikke i strid med reglene, men åpenbart med partiets intensjoner. KrFs hovedbegrunnelse for å innføre kontantstøtten var å kjøpe foreldre mer tid med barna når de er helt små. I stedet er kontantstøtten blitt en "ventestøtte" for foreldre uten barnehageplass, som SV-leder Audun Lysbakken kaller det. Den går til dagmammaer og andre former for pass. En årsak er at heller ikke denne regjeringen har fått på plass flere opptak i året. Under den forrige regjeringen mente opposisjonen det var en skam. I posisjon har de blå gjort køen enda lenger.

Kontantstøtten er blitt et tungt symbol på valgfriheten de borgerlige forfekter i alle sammenhenger, men kontantstøtten feiler også som symbol. Det er nettopp satsingen på kontantstøtten som nå har fjernet valgfriheten ved å kutte barnehageplasser. Det ville regjeringen skjønt om den hadde lest enkle levekårsundersøkelser. Småbarnsmødre er blant kvinner som jobber mest. Det er mulig å spekulere i om flere heller ville vært hjemme hvis de hadde hatt råd, slik regjeringen tydeligvis har håpet på, men nå har den fått svar. Det er et rungende nei.

Regjeringen må revidere barnehagebudsjettet, hvis det ikke skal gå ut over kvaliteten, eller kommunene må kutte i andre velferdstilbud. Med KrF på laget er det dessverre håpefullt å be den revurdere kontantstøtten, men den feilslåtte ordningen bør i det minste ikke gå på bekostning av foreldres behov og ønsker.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.