Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Ministeren bør gå av

NÅR EN BESKYLDER noen for budsjettoverskridelser er det viktig å se på hva et budsjett egentlig er. Et budsjett viser et forventet resultat, mens et regnskap i ettertid viser hvordan forventningen er blitt oppnådd. Når så politikerne fatter stortingsvedtak på at det skal fjernes tusenvis av årsverk uten at de fjerner arbeidsoppgaver tilsvarende dette, så går det galt.

Forvarets Logistikk Organisasjon (FLO) er hovedbidragsyter mht. til budsjettinnspill for både drift og prosjekter for Forsvarets utstyr. Budsjettinnspillene gjenspeiler de forventede kostnadene forbundet med å utføre de oppgavene organisasjonen er pålagt. Når så antall utførende personer fjernes (sies ikke opp, men får pakker/pensjon ol.) uten å fjerne oppgavene de utførte, blir de to faktorene arbeidskapasitet og arbeidsoppgaver ikke sett i sammenheng. Dette blir det budsjettsprekk av. En arbeidsoppgave koster penger, og i særdeleshet dersom den blir utført vha. overtid eller innleiet personell.

Å IVERKSETTE den største omstillingen i offentlig sektor (pågående omstilling i Forsvaret) uten først å måle organisasjonens totaløkonomiske ytelse ut fra dens produksjon av varer og tjenester, men kun ha som grunnlag et allerede hardt prøvet Forsvarsbudsjett og en oversikt over lønnskostnader og «husleie», er særdeles kritikkverdig. Når en dannet «selskapet» Forsvarsbygg, og innførte husleie, mente man å redusere budsjettet gjennom å minske antall «leide» arealer internt i Forsvaret. Dette gjør Monopolspillet komplett. Resultatet blir at brukerne av utstyret ikke har råd til å betale denne kunstige ekstrakostnaden, noe som igjen resulterer i at verdifullt utstyr står ute og forfaller (og bygningene står tomme uten leieinntekter for de kan ikke leies ut til sivile når de er plassert på militært område). Dette genererer igjen økte vedlikeholdskostnader, osv.

FLO har i hovedsak kun utgifter til egne lønninger/tillegg dersom en ser bort ifra prosjektenes midler. Det er altså ikke FLO som bruker mer penger, men derimot den manglende oppfyllelsen av ønsket om å bli kvitt ansattes lønningsposer som nå kommer til syne. Denne «sprekken» er det imidlertid vanskelig å fjerne så lenge tjenestemannsloven sier at arbeidsoppgaver skal være fjernet før ansatte kan sies opp.

I tillegg pålegges det ulønnsomme prosesser på de gjenværende ansatte gjennom innføring av nye IT-løsninger. Milliardprosjektet Golf er et eksempel på en slik prosess som er ute av kontroll. Å benytte et IT verktøy som bryter med Statens økonomireglement i over et år er ikke tillitsvekkende. Dette systemet gir heller ikke økonomisk totaloversikt.

DETTE TIL SAMMEN er noen hovedfaktorer blant mange andre som tilsier at omstillingen styres av elementer som ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva som skal til for å få hjulene til å gå rundt nede i organisasjonen. Når en slik mangel er avdekket, samt at det er synliggjort at omstillingen er igangsatt på et så svakt og mangelfullt grunnlag, så bør noen hoder rulle, og da først og fremst ministerens, som til syvende og sist er den øverst ansvarlige for dette.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media