Ministerens professor

MINISTER SVEIN LUDVIGSEN utreder nå mulighetene for å innføre såkalt ressursskatt på fiske. Økonomene har regnet ut at dette kan gi inntil 8500 millioner kroner i statskassa. Forutsetningen er et fiskeri med «en supereffektiv flåte», og at flesteparten av landets fiskere går i land og det meste av fiskeriflåte legges i opplag. Ministeren (jeg tar ikke ordet fiskeriminister i min penn når det gjelder denne mannen) rynker litt i panna over tallmagikernes konklusjoner. Likevel vil Ludvigsen gå videre med disse utredningene, for strategiene er klare: Få bort alle reguleringer innenfor fiskerinæringa, og sett i gang alles kamp mot alle på havet. Ut av denne kampen, skal det så stige frem en «supereffektiv flåte» med fullstendig privat eiendomsrett til havet og alle fiskerettigheter. Etterpå vil ministeren innføre såkalt ressursskatt på fiske.

Så er spørsmålet - hvor henter han og regjeringa disse høyreekstreme planene fra? Jeg leser litt videre i avisene, og så dukker navnet Rögnvaldur Hannesson opp. Han er professor ved Norges handelshøyskole. Hannesson har skrevet bøker og artikler, holdt forelesninger for økonomistudenter, foredrag for politikere, vært med på utredninger og menget seg med fiskeribyråkrater og finansfolk. Synspunktene hans har tydeligvis vært som musikk i deres ører. For endelig dukker det opp en «intellektuell kapasitet» som tør ta oppgjør med de som ønsker at fiskerinæringa skal skape verdier, arbeidsplasser og bosetting langs kysten. Han jubler over Ludvigsens strukturplaner, og Hannesson sier videre at «uten privat eiendomsrett til havet, får vi kaos..». Begrunnelsen hans er at «alle kan tenke seg hva som skjer dersom alle og enhver skal ha anledning til å invadere et stykke jord».

JEG TRODDE knapt mine egne øyne. Jeg slo på PCen for å finne ut mer om denne geniale professor. Der dukker det frem den ene artikkelen etter den andre fra Hannesson, med synspunkter pinlig lik de som ligger til grunn for Ludvigsens såkalte ressursskatteutredning. For professoren eksisterer ikke andre og høyere mål enn den totale privatisering av havet og fiskerettighetene. Alle reguleringer som knytter fiskerettigheter til landsdeler eller fiskemottak må bort, og all fordeling mellom båtgrupper må fjernes. For å sikre at det bare blir noen få igjen, må den totale krig om fiskeressursene slippes løs på havet. Slik skal, ifølge professoren, den sterkeste gå seirende ut av kampen og med fullstendig kontroll over landets viktigste naturressurs. For å oppnå dette maner han til heroisk kamp mot miljøbevegelsen som han mener har skyld i all elendighet på havet. Kjeften på finnmarkinger og andre kystfolk, som professoren for øvrig mener er ei marginal og uvesentlig gruppe, skal stoppes med at «staten gir dem flyttetilskudd».

JEG LESTE TIL øyet ble stort og vått - og jeg som hadde trodd at slike synspunkter så smått var utdøende? Men i professorens verden finnes ikke noe som ikke kan selges og omsettes. Kontroll over hav, land, fjell, elver og naturressurser må bort fra samfunnets eie. Alt basert på utdaterte formularer, tallkurver og høyreekstremistisk maktfilosofi, og med regnestykker og kalkyler hvor mennesker ikke er eksisterende. Dette er altså en av Ludvigsens menn og ideologer.