<b>SKJULER HATET: </b>Blant våre egne finnes det de som umenneskeliggjør de homofile, og svarer bekreftende på at de «syndige» bør straffes med døden for at vi skal oppnå et idyllisk samfunn. Når de blir utfordret med dette, skjuler de hatet sitt bak at det er religions- og ytringsfrihet, skriver skribentene. &nbsp;Foto: Brendan Smialowski / AFP / NTB Scanpix
SKJULER HATET: Blant våre egne finnes det de som umenneskeliggjør de homofile, og svarer bekreftende på at de «syndige» bør straffes med døden for at vi skal oppnå et idyllisk samfunn. Når de blir utfordret med dette, skjuler de hatet sitt bak at det er religions- og ytringsfrihet, skriver skribentene.  Foto: Brendan Smialowski / AFP / NTB ScanpixVis mer

Minoritet + Minoritet = Sant <3

Homse eller transe, muslim eller ikke-muslim. Merkelappene til side, vi er mennesker, vi er noens døtre eller sønner.

Verden har kjent på nok et terrorangrep, denne gangen mot LHBTQ-miljøet. Det brutale angrepet i Orlando er ikke bare et angrep mot en minoritet, men et angrep på oss alle.

Det er vår plikt, som en minoritet til en annen å stille opp med støtte, slik vi vet at andre ville stilt opp for oss.

Etter slike terrorangrep er det dessverre fort gjort å ty til frontalangrep mot hverandre, hvor den ene parten vil ha noen å skylde på, og den andre går til selvforsvar. Vi er nødt til å holde hodet kaldt, hjertet varmt og huske på kjerneverdiene i vårt samfunn, og unngå unnskyldninger og beskyldninger. Det handler tross alt liv som går tapt.

Angrepet i Orlando rettet mot en nattklubb for homofile viser igjen at hatet ikke lar seg stoppe. Gang på gang tyr disse hatefulle ekstremistene til våpen og setter menneskers rettigheter og menneskeverdet tilside. Omar Mateen gikk ikke kun til angrep på homofili, men på menneskers frihet til å ferdes i samfunnet som frie individer.

Gjerningsmannen ville leke «helt» og redde menneskeheten fra det han mente var ødeleggende for samfunnet. I prosessen gikk han til angrep på helt fundamentale rettigheter, og endte opp med å oppnå det motsatte.

Vi kan ikke stikke det under en stol at hatet mot en minoritet som ligger til grunn for angrepet i Orlando, kommer fra et sted. Gjerningsmannen hadde en muslimsk bakgrunn, og selv om majoriteten av muslimer tar avstand fra handlinger motivert av terror og hat, så kan vi heller ikke se bort i fra at homofobi - som er et stort samfunnsproblem - også finnes i muslimske miljøer.

Blant våre egne finnes det de som umenneskeliggjør de homofile, og svarer bekreftende på at de «syndige» bør straffes med døden for at vi skal oppnå et idyllisk samfunn. Når de blir utfordret med dette, skjuler de hatet sitt bak at det er religions- og ytringsfrihet. Det er holdninger som dette som åpner for at man kan rettferdiggjøre massedrap slik som det vi så i Orlando.

Hva skal veie tyngst? Retten til å hate, eller universell beskyttelse for alle mennesker? En ting er i hvert fall sikkert. Det at man har lov til å ytre noe, betyr ikke at det er greit, eller at det bør aksepteres. Hat, sinne og umenneskeliggjøring, uansett hvem det er rettet mot, må utfordres og kan aldri godtas.

Å elske den man vil er en menneskerett, og det veier tyngre enn noens fobi eller ubehag. De universelle menneskerettighetene veier alltid tyngst uten tvil.

Angrepet i Orlando er spesielt vondt fordi det var rettet mot et allerede utsatt miljø, LHBTQ-miljøet, som lenge har kjempet for sine rettigheter. I 75 land i verden er det kriminelt å være homofil, og i noen land dømmes homofili med døden.

I et fritt land bør et hvert menneske sikres sine rettigheter. Det er selvbestemmelse og frie valg som bør ligge til grunn, ikke hva noen religion skulle mene eller ikke mene. Retten til å være seg selv, være fri og leve fritt er langt viktigere. I et sekulært samfunn er dette derfor ikke en teologisk debatt, men en debatt om menneskelighet.

Menneskeverd er noe som flere muslimske organisasjoner i USA var kjapt ute med å vise. Blant annet oppfordret Council on American Islamic Relations muslimer i nærområdet til å donere blod i tillegg til å ta fullstendig avstand fra angrepet og strekke ut en hånd fra en minoritet til en annen. Vi må følge deres eksempel!

Homse eller transe, muslim eller ikke-muslim. Merkelappene til side, vi er mennesker, vi er noens døtre eller sønner, eller noe midt imellom. Kanskje vet vi heller ikke helt hva vi er, men menneskeligheten er ikke til å ta feil av; det er det som er igjen når vi stripper oss bar fra enhver merkelapp.

Det er det vi skal ta utgangspunktet i: vi er mennesker, og det er der vi setter streken. Alt annet er irrelevant, humaniteten vår er den essensielle delen for at et samfunn skal fungere, for at våre ulikheter skal møtes i midten; for at vi kan lære hverandre å kjenne- og kanskje til og med å elske.

Derfor vil vi oppfordre alle mennesker om å støtte opp om, og heie frem årets Oslo Pride den 25. juni, med oppstart på Grønland. La oss vise solidaritet og støtte, uavhengig av bakgrunn. La oss feire kjærlighet, toleranse og aksept! La oss vise at de grunnleggende menneskerettighetene kommer først, og sørge for at hatet aldri vil vinne - uansett hvem som står bak det.