Minoriteter stemmer

I DAGBLADET 29.08.05 har forsker Jon Rogstad en kronikk om minoriteters synkende valg-deltakelse. Jeg vil gjerne følge opp hans analyse. Valgdeltakelsen til minoriteter må sees i sammenheng med hvordan vi inkluderes i valgkampen og i politikken utenom valgtid. Ikke bare som stemmer, men som en del av befolkningen som er opptatt av konkrete saker. I vår gjennomførte Kontaktutvalget kampanjen Minoritetens stemme for å få fram minoriteters hjertesaker i valgkampen. Engasjementet i kampanjen vitner om interesser blant minoriteter for Stortingsvalget og partipolitikk, så fremt vi kan delta som likeverdige samfunnsborgere. Her deltok personer med innvandrerbakgrunn og deres organisasjoner. De presenterte sine saker for sentrale politikere. Deltakerne ble kjent med partienes politikk, og det vil trolig øke valgdeltakelsen. Hoved-hensikten var at partiene skal ta sakene på alvor. Det gjenstår å se. I juni fikk alle partiene på Stortinget ti punkter fra deltakerne i kampanjen Minoritetens stemme. Om ett til to år vil vi konfrontere partiene på Stortinget med disse sakene. Se sakene på www.kim.no

UAVHENGIG AV valgdeltakelsen må minoriteter i et demokrati bli hørt i valgkampen. Saker som særlig angår minoriteter må også ha en plass, ikke bare i partiprogrammer, men i den offentlige debatten. Stortinget er også minoritetenes ting, men kan ikke bli det fullt ut før den offentlige debatten og politikken inkluderer minoriteter med respekt. Kontaktutvalget vil at minoriteter skal delta i samfunnsutviklingen. Det er vår rett og vårt ansvar å delta. Alle stemmeberettigede med minoritetsbakgrunn oppfordres til å bruke stemmeretten. La våre stemmer bli hørt - både i form av stemmesedler - og i form av hørbare stemmer også etter valget!