Misbruk av ord

SCHIZOFRENI: Lederen i Attac Norge har et innlegg i Dagbladet 2.9 med overskriften «Schizofrene Norge». Hun skriver at sinnslidelsen schizofreni kan kjennetegnes ved at en har problemer med å tenke, se og oppleve forhold sammenhengende. Hun mener på vegne av Attac Norge at de samme symptomene kan spores i norsk politikk, og hun bruker symptomer på schizofreni til å tydeligjøre sitt budskap.

Sykdommen schizofreni er kjennetegnet ved mange ulike symptomer. Det å ha fått denne diagnosen for sine psykiske plager er ikke det samme som å ikke kunne oppleve forhold sammenhengende.

Mennesker med sykdommen schizofreni er stadig utsatt for stigmatiserende holdninger. Det fører til mye unødig lidelse og at de sent selv søker behandling. På folkemunne er ordet schizofreni ofte forbundet med å ha en splittet personlighet. Det å ha en splittet personlighet har ikke noe med schizofreni å gjøre, snarere tvert om. Undertegnede har skrevet en kronikk om feil bruk av ordet schizofreni i Dagbladet for noen år siden. Vi er forundret over at Dagbladet fortsatt tillater slik ordbruk. Vi er også forundret over at lederen av Attac Norge ikke har mer innsikt i hva hun gjør når hun bruker beskrivelse av en gruppe mennesker i en slik negativ sammenheng for å fremme egne holdninger.