SIKTET: Oslo katolske bispedømme er siktet for bedrageri av 50 mill etter påstander om medlemsjuks. På bildet: Sogneprest i Oslo katolske bispedømme, Pål Bratbak. Foto: Monica Strømdahl / NTB scanpix
SIKTET: Oslo katolske bispedømme er siktet for bedrageri av 50 mill etter påstander om medlemsjuks. På bildet: Sogneprest i Oslo katolske bispedømme, Pål Bratbak. Foto: Monica Strømdahl / NTB scanpixVis mer

Misforståelse om den katolske kirke

Vi setter ikke katolske regler over norsk lov.

Agnieszka Bryn i Human-Etisk Forbund hevder i et leserinnlegg 7. juli at Den katolske kirke «mangler evnen til å skille mellom norsk og katolsk lov». Under overskriften «Paven bestemmer ikke her», forsøker hun å gi inntrykk av at Den katolske kirke setter katolsk lov over norsk lov. Her tar hun feil.

Det er grunnleggende i katolsk lære at man skal overholde verdslige lover og regler, inkludert norsk lov. Den katolske kirke har heller aldri hevdet annet enn at den pågående medlemssaken skal avgjøres etter norsk rett.

Det vi derimot har påpekt, er at nettopp norsk lov bestemmer at de enkelte trossamfunnene selv avgjør hvordan innmelding i et trossamfunn skal skje. «Trudomssamfunnet fastsett sjølv kva måte innmelding i samfunnet skal gjerast på» heter det i Trossamfunnsloven § 9. Dermed blir kirkens egne regler avgjørende for innmeldingen - fordi norsk lov bestemmer dette. Ettersom Bryn ikke har forstått denne koplingen mellom norsk lov og Den katolske kirkes regler, er hovedpoenget i innlegget hennes basert på en misforståelse.

Bryn er for øvrig opptatt av at innmelding i et trossamfunn skal være et frivillig valg for den enkelte. Det er vi enig i. Innmelding i Den katolske kirke skjer som i Den norske kirke gjennom dåp. Personer som ikke er døpt, vil ikke kunne registreres som medlemmer.

Når Den katolske kirke er uenig med Fylkesmannen i medlemssaken, er det fordi de aller fleste av de registrerte medlemmene faktisk er innmeldt i Den katolske kirke gjennom dåp, selv om dåpen fant sted i utlandet. Problemet er at man ikke sørget for å få bekreftet og dokumentert dette tilstrekkelig godt etter at vedkommende flyttet til Norge. Det har Den katolske kirke beklaget, da det også førte til at flere som ikke skulle registreres ble oppført som medlemmer.

Oslo katolske bispedømme ser frem til at norske myndigheter klargjør lovforståelsen og sikrer en mer ensartet praksis, slik at alle trossamfunn kan få lik behandling.