Misforstått likestillingskamp

PAPPAPERM 1: Anne Cathrine Berger forsøker i torsdagens Dagbladet å fremstille permisjonsordningen som selve hjertet av likestillingen. For meg er permisjonsordningen selve hjertet i omsorgen for våre barn det første leveåret. Det viktigste er at foreldrene får mulighet til å organisere sin hverdag på best mulig måte for seg selv og det nyfødte barnet. Du skaper verken likestilling eller god omsorg gjennom tvang og forordninger.

I motsetning til Arbeiderpartiet tror ikke Høyre at vi har funnet fasiten på vegne av familiene. Vi tror den enkelte familie og foreldrene selv sitter med svaret på hvordan deres familie skal håndtere sin hverdag. I Arbeiderpartiets ideelle verden er likestilling at mor og far gjør akkurat det samme, i den virkelige verden fungerer det ikke sånn. For Høyre er likestilling at mor og far har like muligheter. Det er også forskjellen på Ap og Høyres familliepolitikk. En statliggjøring av familielivet eller valgfrihet for familien.