STA: Jaroslaw Kaczynski vil underlegge seg dommerne. Foto: NTB Scanpix
STA: Jaroslaw Kaczynski vil underlegge seg dommerne. Foto: NTB ScanpixVis mer

Misforstått lov og rett

En rettsstat er et nødvendig vilkår for å være med i EU.

Meninger

I Polen og Ungarn har autoritære nasjonalister vunnet regjeringsmakt. De forsøker å underlegge seg domstolene for å slippe innblanding derfra. Samtidig vil de ikke ha noen innblanding fra EU i hva de mener er deres indre anliggender eller solidarisk dele på byrdene innenfor EU. Men ved å gå inn i EU har de godtatt verdigrunnlaget i unionen, de har godtatt byrdefordeling og de har i visse tilfeller gitt EU rett til å blande seg inn i deres indre anliggender.

Polen har stadig vært på kant med EU mens tvillingene Kaczynski, Jaroslaw og avdøde Lech, har styrt i Warszawa. Det ultra-konservative Lov og Rettferdspartiet (PiS), ledet av Jaroslaw, har fått vedtatt fire omstridte lover som reformere landets rettsvesen, på tross av klare advarsler fra EU, Europarådet og mange andre hold. Riktig nok har president Andrzej Duda lagt ned veto mot to av dem. Men det er ikke nok for EU. EU-kommisjonen truet onsdag med å bruke Artikkel 7, den såkalte «atomknappen», som innebærer at Polen kan fratas stemmeretten i EU. Denne artikkelen har aldri tidligere vært tatt i bruk. Først har Polen fått en «anbefaling» med en måneds frist til å svare, som innebærer å avskaffe lovene. Fra før av strides EU og Polen om en reform av Grunnlovsdomstolen i landet fra i fjor.

En rettsstat, med domstoler som er uavhengige av både den lovgivende og den utøvende makta, er et nødvendig vilkår for å være med i EU. Polske domstoler skal, som domstoler i alle andre medlemsland, også dømme i saker som gjelder brudd på lovene i EU og må derfor regnes som EU-domstoler, minner EU-kommisjonen om. Hvis noen dommere i Høyesterett i Polen enten blir avsatt eller tvunget til å avgå med pensjon, vil umiddelbart Artikkel 7 tas i bruk, sier EU-kommisjonen.

Det er lite trolig Polen vil bli fratatt stemmeretten. Ministerrådet må med fire femdels flertall (22 av 27 land) gi samtykke. Det kan godt skje. Men så må EU-rådet av stats- og regjeringssjefene vedta det, og der vil Ungarn legge ned veto. EU kan likevel straffe Polen på pungen ved å holde tilbake 10 milliarder euro i årlig støtte.

Striden fortsetter nok, for Polen viser ingen vilje til å bøye seg. Men EU kan ikke gi seg når rettsstaten står på spill. De polske ultra-konservative ser ut til å misforstå grunnlaget for EU. Lov og Rettferdspartiet har misforstått både lov og rett.

Samtidig ligger EU i strid med Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia om å ta imot flyktninger etter et vedtak fra 2015 for å lette byrdene for Hellas og Italia. Så lenge etter den store utvidelsen av EU østover, i 2004 og 2007, går det ennå et skille i politisk kultur mellom øst og vest.