SEX OG KROPP: Kvinnens anatomi, fysiologi og biologi kan være tilpasset polyseksuelle forhold med mange partnere - samtidig eller etter hverandre - i motsetning til det som fremstilles i Harald Eias «Hjernevask», skriver sexolog Gro Isachsen.Illustrasjonsfoto: Ola Sæther
SEX OG KROPP: Kvinnens anatomi, fysiologi og biologi kan være tilpasset polyseksuelle forhold med mange partnere - samtidig eller etter hverandre - i motsetning til det som fremstilles i Harald Eias «Hjernevask», skriver sexolog Gro Isachsen.Illustrasjonsfoto: Ola SætherVis mer

Misforstått om kvinnens «natur»

«HJERNEVASK»: Kvinners biologiske forutsetninger kan sies å være langt mer tilpasset tilfeldig sex enn mennenes.

||| MANDAGENS PROGRAM i Harald Eias serie «Hjernevask» handlet om tilfeldig sex. Kvinners nei til tilfeldig og lite seksuelt tilfredstillende sex, ble ført som bevis for at kvinner ikke i samme grad som menn er tilpasset tilfeldig sex. Genene får skylda.

Også i dette programmet kommer grunnlaget for en av påstandene om forskjeller i menn og kvinners genetiske tilpasning fra professor og evolusjonspsykolog Anne Campbell ved Durham University i England.

Campbell mener at fordi flere kvinner enn menn i ettertid forbinder negative følelser med tilfeldig sex, eller «one-night stands», er kvinner ikke i samme grad som menn tilpasset tilfeldig sex. Hennes påstand er basert på en spørreundersøkelse som den engelske TV-kanalen Channel 4 la ut på sine hjemmesider på Internett i 2006. Undersøkelsen til Campbell tar utgangspunkt i svarene fra til sammen 1743 heteroseksuelle - 998 menn og 745 kvinner, de fleste i alderen fra 17 til 40 år. Rapporten fra undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Human Nature i juni 2008.

I UNDERSØKELSEN oppga 80 prosent av mennene at de hadde positive følelser etter siste gang med tilfeldig sex, mens det samme tallet for kvinner var 54. Menn rapporterte også større seksuell tilfredsstillelse enn kvinnene.

De fleste kvinnene mente opplevelsen var mindre seksuelt tilfredstillende enn forventet, og 58 prosent av kvinnene oppga at de ikke ville gjenta opplevelsen. Kun 23 prosent av mennene oppga det samme. Kvinnene følte seg også oftere «brukt» etter opplevelsen enn det mennene gjorde.

Ifølge en uttalelse Campbell ga til BBC mener hun at dersom kvinner hadde vært «designet» av evolusjonen for kortvarige forhold, hadde kvinner likt det bedre, noe Campbell hevder hun ikke fant i undersøkelsen.

JEG MENER så absolutt at gener og biologi har innvirkning på vår adferd, og det er forskjell på menn og kvinner - også seksuelt. Men å påstå at forskjell i gener gir ulike følelser etter tilfeldig sex for menn og kvinner, er ikke annet enn spekulativt og direkte feil. Påstanden blir spesielt søkt når Campbell i sin egen forskningsrapport gang på gang referer til at kvinnene i langt større grad enn mennene beskrev sexen som lite tilfredstillende.

Når så mange som 54 prosent av kvinnene likevel faktisk oppga å ha positive følelser etter tilfeldig sex, er vel egentlig det i selv nok til å si at kvinner flest faktisk er tilpasset og har glede av tilfeldig sex.

De som svarte på undersøkelsen kunne skrive en kommentar i tillegg til å svare på de gitte svaralternativene. Vanlige kommentarer fra kvinnene var: «Forventningene var bedre enn virkeligheten, sexen var elendig». «Det var ikke verdt det, og det var ikke en gang godt». «Ikke så godt som sex med en partner, de er ofte mer oppmerksomme på dine behov og kjenner din kropp bedre». «Jeg fikk ikke noen tilfredsstillelse av det».

PROFESSOR CAMPBELL er evolusjonspsykolog, og mangler tydelig den nødvendige sexologiske kompetanse og erfaring til å tolke svarene i undersøkelsen. I motsetning til Campbell har jeg i min forskning dybdeintervjuet 815 kvinner om deres seksuelle historie.

Tilfeldig sex har dessverre en tendens til å være på mannens premisser etter mye alkohol. Ofte målorientert mot mannens orgasme, i stedet for nytelsesorientert som er en forutsetning for kvinners gleder. I mine intervjuer går fortellingen om elendige og ofte egoistiske mannlige elskere ofte igjen, spesielt gjelder dette ved tilfeldig sex. At hun i ettertid så føler seg «brukt» er ikke noe argument for at kvinner genetisk eller på andre måter ikke skulle være tilpasset tilfeldig sex.

DET FINNES FLERE og viktige faktorer som viser at kvinner har utviklet seg til å være mer tilpasset nytelsesorientert sex enn menn er. Kvinner har ved sin anatomi, fysiologi og biologi utviklet seg til å kunne være tilpasset polyseksuelle forhold med mange partnere - samtidig eller etter hverandre.

Det er liten uenighet innen de ulike fagmiljøene som utgjør faget sexologi om følgende forskjeller mellom kvinner og menn; som at menn tenner seksuelt meget raskt, og er fysisk klar til sex etter å ha fått ereksjon. Samtidig vil ereksjonen for mange være svært tidsbegrenset, og reduseres med årene. Under samleie kommer mannens orgasme i gjennomsnitt etter 4-5 minutter, og etterpå mister han etter kort tid både ereksjonen og lysten. De aller fleste menn, vil etter som årene går og testosteronnivået synker, trenge en lengre pause før de igjen er klar til sex.

Kvinner trenger lenger tid for å tenne seksuelt enn menn, og kvinnens kjønn trenger lenger tid for å bli erigert, våt og for at skjedeveggene skal rette seg ut for å være klar for samleie. Kvinner trenger ofte 10-20 minutter for å oppnå orgasme hvis mannen stimulerer klitoris. Ved vaginalt samleie vil kvinner meget sjelden eller aldri oppnå orgasme uten samtidig klitorisstimulering. For egen hånd kan mange kvinner oppnå orgasme i løpet av kun få minutter, både alene og ved sex sammen med partner.

Kvinner kan ha både serieorgasmer (orgasmene kommer som perler på en snor) og være multiorgastisk (flere orgasmer over noe tid), og de kan få orgasme med utgangspunkt i både klitoris og g-punkt, eller en kombinasjon.

ETTER ORGASME kan kvinner, ofte etter kun en kortere pause, fortsette med sex. Noen trenger ikke engang en merkbar pause før de kan fortsette mot nye orgasmer. Kvinnens kjønn tømmes ikke så fort for blod som mannens penis. Hos kvinner tar denne prosessen cirka 30 minutter, men kan også forlenges ved periodisk stimuli. Etter orgasme har heller ikke kvinnen samme behovet for hvile som mannen.

Tar vi kun utgangspunkt i disse ulike forutsetningene vil kvinner i langt større grad enn menn være tilpasset tilfeldig sex. Spørsmålet blir om Campbell har skjønt dette, eller om hun i utgangspunktet har bestemt seg for konklusjonen om at kvinner ikke er genetisk tilpasset tilfeldige forhold.

Hennes uttalelse til BBC om at dersom kvinnen hadde vært «designet» av evolusjonen til kortvarige forhold hadde hun likt det bedre, tyder på at hun mangler den grunnleggende forståelsen for hva som er utgangspunktet for god sex. God sex handler om kunnskap, evne og vilje til å gi og motta nytelse, og er ikke genetisk betinget.

VI MÅ FORUTSETTE at de som forsker på sex har en slik grunnleggende forståelse, og at de også har forståelsen for hvordan egne holdninger til sex kan påvirke forskningen. Uten denne forståelsen kan både premissene og konklusjonene bli feil.

Disse problemstillingene kunne jeg tenkt meg å diskutere i programmet «Hjernevask». I stedet ble vi avspist med en forsker som tolker sine funn svært selektivt.