NØDVENDIG SAMARBEID:  -  Påtalemyndighetene er integrert i politiet fordi etterforskning er styrt av rettsregler, skriver innleggsforfatterene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
NØDVENDIG SAMARBEID: - Påtalemyndighetene er integrert i politiet fordi etterforskning er styrt av rettsregler, skriver innleggsforfatterene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Misforstått om ledelse i politiet

Politiutdannede og jurister arbeider side om side hver eneste dag for å bekjempe kriminalitet.

Meninger

I Dagbladet 28. juli står to politibetjenter frem og slår et slag mot systemsvikt og for rettssikkerhet. Magefølelsen de setter ord på, er at jurister er lite egnet til å lede. Deretter fremhever de påtalemyndighetens integrasjon i politiet som årsaken til politiets svake innsats under 22. juli-tragedien.

Premissene varierer fra jurister som karrierehinder til en karikert fremstilling av jurister uten selvinnsikt som tror de er noe. Unge jurister i det offentlige har dessuten fått de to til å dra på smilebåndet. Skal vi forstå det som (dårlig) kultur at påtalemyndighetens representanter uttaler seg til mediene, og at det er en kulturell styrke at erfarne kolleger smiler overbærende? Analysen hva gjelder 22. juli er dessverre lettvint, i alle fall dersom de mener det var fraværet av politifaglighet som var den største mangelen den dagen. Bruken av begrepet politifaglig her bygger også på feilslutningen at politiutdannelse og politiet som etat er synonymer. Det er lett å lese ansvarsfraskrivelsen her, det er «de andre» som ødelegger for «oss».

Det er skjellsettende å se et slikt innlegg fremmet i anonym form. Det etterlatte inntrykk er at de ikke kunne si noe om dette tidligere av frykt for stigmatisering og tap. Det skal formodentlig gjøre inntrykk at deres erfaringer er så graverende at de nå må ta bladet fra munnen. At det er argumenter for at påtalemyndigheten og politiet bør skilles, er ikke kontroversielt. Samtidig vil ikke det å skille politi og påtalemyndighet endre dagens roller. Dette er langt på vei likt i land som har et formelt skille. Derimot er ikke spørsmålet om et skille samme som juristers evner som ledere, noe de to blander sammen. Det er en ærlig sak å mene at jurister ikke er gode ledere. Det er likevel underlig at juridisk utdannelse skal være diskvalifiserende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Visjonen for politiet våre varslere maler, er et politi hvor «integritet og mot» viser motstandskraft mot instrukser og ordrelinjer. Det har ingenting med formell bakgrunn å gjøre. De ber om et politi som bestemmer selv, ut ifra egen dømmekraft. I 22. juli-kommisjonens rapport kommer det blant annet frem at en patrulje fikk beskjed fra sine overordnede om å avslutte sitt lavere prioriterte oppdrag, men lot være. Er det fornuftig? Politiets kapasitet er avhengig av prioritering og det betyr at noen må ha et overordnet ansvar. Det er med det bakteppe oppsiktsvekkende at varslerne tar til ordet for et personlig politi som skal følge sin egen overbevisning.

Påtalemyndigheten er integrert i politiet fordi etterforskning er styrt av rettsregler. Dernest er det en utpreget oppfatning at ulike fag som jobber sammen skaper resultater. Derfor arbeider politiutdannede og jurister side om side hver dag for å bekjempe kriminalitet. De to ønsker fravær av meningsbrytninger, komplementære ferdigheter og ulike måter å tenke på.

Sist er en integrert påtalemyndighet også effektiv. Våre varslere har erfaringer fra andre land. Hvilke ordninger viser de til? Land som Sverige, Danmark og Island, har alle elementer av den samme integrasjonen. At det gjøres feil er selvfølgelig beklagelig. Det er likevel ikke slik at land hvor politi og påtalemyndighet er skilt ikke gjør feil i rettssikkerhetens navn. Det er antakelig tilstrekkelig å vise til USA.

Den varslede påtaleanalysen vil formodentlig gi noen svar på om dette har fremtiden foran seg. I mellomtiden er det fortsatt slik at den best skikkede får jobben. Lederstillinger i politiet bør være åpne for alle, og ikke ubegrunnet profesjonsbundet.