Mislykket tiggerferd

NRK-sjefen John G. Bernander har vært på pengejakt i Stortinget, men gikk tomhendt hjem. Det er ikke flertall for å øke lisensen, og NRK står i fare for å måtte kutte 100 millioner kroner.

Samtidig som NRK-ledelsen grubler over hvor de kan kutte, forhandler politikerne om statsbudsjettet. Foreløpig har regjeringen flertall for å fryse lisensen på dagens nivå, uten å justere for lønns- og prisvekst ellers i samfunnet.

Distriktsstrid

Senterpartiet og SV vil øke lisensen. Trolig vil Arbeiderpartiet det samme, selv om partiet offisielt ikke har bestemt seg. Men Fremskrittspartiet går imot, og så lenge regjeringspartiene er lojale mot regjeringen, har NRK flertallet mot seg. Flere representanter for regjeringspartiene bekrefter at de kan være villige til å forhandle for å få budsjettforlik, men da må venstrepartiene la regjeringen vinne på andre felter.

Ekspolitiker John G. Bernander vet hvilke argumenter han skal bruke overfor politikerne, og truer med kutt i distriktene. Det aksepterer ikke regjeringspartiene.

- Når Bernander sier at distriktene kan bli kappet med 37 millioner, rammer han NRKs rolle som allmennkringkaster. Denne rollen er en forutsetning for å kreve lisens, sier Ola T. Lånke (KrF).

Han er ikke villig til å øke rammene før NRK digitaliseres og alle i Norge får det samme tilbudet.

- Det er ingen hellige kuer i NRK, sier nyhets- og distriktsdirektør Anne Aasheim.

100 nye årsverk

Blant skrekkscenariene som nevnes i NRK, er kutting av 100 årsverk, nedlegging av distriktskontorer eller færre distriktssendinger, færre egenproduserte programmer, et redusert NRK2 og kraftige nedskjæringer i NRK Radio.

Hvilke kutt som er mest aktuelle, er ennå ikke avklart.

- Hvis ikke politikerne viser eieransvar, kan 100 nye årsverk ryke etter at vi har nedbemannet med 400 i løpet av tre år. Vi har fra før skåret inn til beinet, og nå blir det skåret inn i beinet. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare dette, sier Sigmund Raanes, NRK-journalistenes talsmann.

Turid Birkeland avviser at truslene om nye kutt er årsaken til at hun har sagt opp som kultursjef i NRK, men bekrefter at situasjonen er alvorlig:

- Et kutt på 100 millioner vil være dramatisk for hele NRK. De programmer som ikke sendes i prime time vil selvfølgelig være de som i utgangspunktet er lettest å settes spørsmålstegn ved. Der finnes blant annet kulturprogrammer. Med andre ord vil en slik situasjon rokke ved NRKs almenkringkasteroppdrag.

MÅ KUTTE: Kultursjef Turid <P>Birkeland.<!--/BTEK1-->
MØTTE POLITIKERNE: Da NRK-sjef John G. Bernander mandag møtte Stortingets kulturkomité, truet han med å kutte i distriktene om ikke NRK får økt lisensen. Ekspolitikeren fikk ikke dagens politikere med seg.