Missene blir mindre

Missene blir bokstavelig talt mindre og mindre.

I tidsrommet fra 1922 til 1999 ble den gjennomsnittlige skjønnhetsdronning rundt 2 centimeter høyere, men rundt 12 prosent lettere. Dette har amerikanske forskere funnet ut.

Missekåringene blir rutinemessig kritisert for å fremme skadelige kroppsidealer. Da Miss India ble kåret til verdens vakreste kvinne i desember i fjor, var det demonstrasjoner mot misse-konkurransen utenfor London Olympia Centre, der kåringen fant sted. Demonstrantene protesterte mot det de kalte et "kjønnsdiskriminerende kvegmarked".

Forskningen har foregått ved et medisinsk senter i den amerikanske byen Baltimore, og resultatet er omtalt i nyeste utgave av det tyske legetidsskriftet Arzte-Zeitung. De har tatt for seg samtlige vinnere av tittelen Miss America, og målt deres kroppsmasseindeks.

Kroppsmasseindeksen kommer fram når man deler kroppsvekten i kilo delt på kvadratet av kroppens lengde. Et 180 centimeter høyt menneske som veier 100 kilo, får således en kroppsmasseindeks på 30,9. Kroppsmasseindeksen er et høyst seriøst begrep, som blant annen brukes til å fastsette om et menneske er normalt ernært, overvektig eller undervektig.

Hvis indeksen overstiger 25, regnes et menneske som overvektig, og hvis den ligger over 29,9 er vedkommende etter Verdens helseorganisasjon WHOs normer offisielt å betrakte som feit. Hvis kroppsmassen ligger under 20, er man derimot underernært - noe som i dag gjelder en rekke av mote- og underholdningsindustriens kvinnelige skjønnhetsidealer.

På 1920-tallet hadde amerikanske skjønnhetsdronninger en kroppsmasseindeks på mellom 20 og 25, noe som altså innebærer at de var normalt oppbygd og ernært. Men i dag er gjennomsnittstallet sunket ned mot 18,5 sider forskerne.

SYLTYNNE: Lynnette Cole, lengst til høyre, fra Tennessee ble kåret til Miss USA 4. februar. Hun vant i konkurranse med Jina Mitchell fra Alabama (fra venstre), Bridget Jane Vezina fra New Hampshire, Tiffany Meyer fra Kansas og Patti Dunn fra Georgia.