STREIKET: 18. januar gikk fagbevegelsen til politisk streik med krav om at myndighetene nedlegger veto mot vikarbyrådirektivet.
Foto: Morten Holm / Scanpix
STREIKET: 18. januar gikk fagbevegelsen til politisk streik med krav om at myndighetene nedlegger veto mot vikarbyrådirektivet. Foto: Morten Holm / ScanpixVis mer

Misvisende fra Simonsen

Marie Simonsen ikke har fått med seg hva som er hovedpoenget i striden om vikarbyrådirektivet.

Selv om stoff om fagbevegelsen ikke er Dagbladets sterke side, er det noe overraskende at politisk redaktør Marie Simonsen ikke har fått med seg hva som er hovedpoenget i striden om vikarbyrådirektivet.

Arbeidsmiljølovens § 14-9 har nå meget strenge bestemmelser for når det er tillatt å bruke midlertidige ansettelser. For at det ikke skal være mulig å omgå bestemmelsene ved innleie fra vikarbyråer, sier man i § 14-12: «Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd.»

NHOs jurister hevder at innføringen av direktivet vil føre til at denne paragrafen må oppheves. Dersom dette er riktig vil dette i praksis åpne et «smutthull», som betyr tilnærmet fri bruk av midlertidige ansatte gjennom vikarbyråer.

Simonsen skriver at statens og LOs jurister hevder at direktivet ikke påvirker Norges muligheter til å begrense bruk av innleid arbeidskraft. I Arbeidsdepartementets posisjonsnotat står det: «Tatt i betraktning hensynet bak begrensningene i innleieadgangen i § 14-12 er det trolig at disse ligger innenfor ordlyden i nåværende art. 4 (i direktivet) «forebygge misbruk, samt hensynet til et velfungerende arbeidsmarked». » «Trolig innenfor» er ikke en sterk formulering i et posisjonsnotat med tanke på en framtidig rettssak.

Merk at departements «trolig» forutsetter at man i Norge og EU/EFTA-domstolene, har den samme oppfatning av hva som er «misbruk» og et «velfungerende arbeidsmarked». Fafo skriver i sin utredning at i utgangspunktet mener de at dagens arbeidsmiljølov kan beholdes, men, konkluderes det, «her kan framtidige praksis fra EU-/EFTA-domstolen gi et annet resultat».

Hvilke konsekvenser vil det ha dersom NHO får medhold? Professor i arbeidsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Kjell G. Salvanes, sier det kan få store konsekvenser. Han frykter søreuropeiske tilstander, med kraftig økning i bruk av korttidskontrakter.

Professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo, Stein Evju, mener at oppsigelsesvernet blir svekket dersom fast ansatte blir erstattet av vikarer som kan fjernes på kort varsel.

Videre vil graden av fagorganiserte kunne gå ned når folk er tilknyttet et vikarbyrå istedenfor den bedriften de jobber i. Og streiker vil få mindre slagkraft når flere blir tilsatt i vikarbyråer.

Kanskje ikke så merkelig at NHO er for direktivet. Det er betraktelig vanskeligere å forstå hvorfor Ap's stortingsgruppe er for.