Misvisende om Media Norge

Alternativet til samarbeid er ikke at redaksjonene har en fullstendig dekning av nasjonale problemstillinger.

VIKTIG SAMARBEID: Sjefredaktør i Bergens Tidende Trine Eilertsen mener Media Norge-samarbeidet gagner avisa. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN
VIKTIG SAMARBEID: Sjefredaktør i Bergens Tidende Trine Eilertsen mener Media Norge-samarbeidet gagner avisa. FOTO: PAUL S. AMUNDSENVis mer

I en kronikk i Dagbladet 22. februar skriver professor Helge Østbye følgende om Media Norge-samarbeidet: «Stoffutvekslingen mellom disse store avisene kan være med på å heve innholdskvaliteten, men det innebærer en begrensning av innholdsmangfoldet i norsk presse. Det er ikke lenger gitt at viktige saker av nasjonal betydning blir dekket av hver av disse avisene, nå kan det dekkes av én avis på vegne av alle fem.»

Dette er blitt en gjenganger blant kritikerne av Media Norge. Der hersker en tro på at eksempelvis Bergens Tidende ville brukt store ressurser på å dekke nasjonale problemstillinger hvis vi ikke var en del av Media Norge.

Det kritikerne ikke evner å ta inn over seg, er følgende:

Alternativet til samarbeid er ikke at redaksjonene i samarbeidsavisene har en fullstendig dekning av nasjonale problemstillinger, og samtidig har en grundig dekning av våre geografier. Alternativet er at vi enten har en selvstendig og bred dekning av nasjonale problemstillinger, og dermed må bygge ned deler av vår regionale dekning, eller styrker vår regionale dekning og deler på dekningen av de nasjonale problemstillingene.

Vi har valgt det siste. Og for å gjøre det helt klart: Vi ville samarbeidet uansett eierkonstellasjon og overbygning, noe vi da også gjør med Adresseavisen. Det er fordi jeg som redaktør mener det gagner BT og BTs lesere.

Men samarbeidet betyr ikke at vi helt har kuttet ut vår dekning av nasjonale problemstillinger. Den som leser BT vet det. Samarbeidet gir BT mulighet til å følge spor vi har særlig forutsetning for å dekke, framfor å løpe som hodeløse høns etter oslomediene i saker vi aldri har hatt ressurser til å være nyhetsledende på. BT avdekket for eksempel problemstillingen rundt PST og Global Shields, og BT har vært nyhetsledende på flere nasjonale saker vi har særlige forutsetninger for å dekke.

Det skjer nettopp fordi vi kan konsentrere ressurser til enkelte saker, uten å forsømme vårt ansvar for å formidle et bredere nyhetsbilde ved hjelp av for eksempel Aftenposten.

Vi i Bergens Tidende oppholder oss noen hundre meter fra kontoret til Helge Østbye, og han er hjertelig velkommen ned for å få oppdatert informasjon om vurderingene vi gjør.