Får kritikk: Dagbladet skrev at Acem-grunnlegger og medisinprofessor Are Holen har fått kritikk for rolleblanding når han forsker på Acems meditasjonsprogram. Foto: NTNU Info/Synnøve Ressem
Får kritikk: Dagbladet skrev at Acem-grunnlegger og medisinprofessor Are Holen har fått kritikk for rolleblanding når han forsker på Acems meditasjonsprogram. Foto: NTNU Info/Synnøve RessemVis mer

Misvisende om meditasjonsforskning

Dagbladet mistenkliggjør meditasjonsforskning.

Acem-meditasjon møter internasjonal interesse ved å bygge på vitenskapelig forskning. I to julioppslag mistenkeliggjør Dagbladet forskning på meditasjon. Overskrifter, spørsmål og kommentarer gir inntrykk av rolleblanding og bruk av offentlige midler til å fremme egeninteresser. Dette stemmer ikke.

De fleste ser det som positivt at forskere med meditasjonserfaring klarlegger hvordan meditasjon virker på stress, kropp og hjerne. Det er ikke konklusjonene i forskningen Dagbladet stiller spørsmål ved, men legitimiteten ved at Acem henviser til forskning der egne aktører har vært med.

Forskningen er utført i samarbeid med uavhengige forskere fra relevante fagmiljøer. Resultatene publiseres i internasjonale tidsskrifter med strenge regler for fagfellevurdering.

Verken norske eller internasjonale forskningsmiljøer har sett noe problem i at enkelte har tilknytning til den frivillige organisasjonen Acem, særlig fordi ingen har privatøkonomiske fordeler av Acems virksomhet. Forskere i universitetsstilling står i stor grad fritt til å velge hva de vil forske på, så lenge prosjektene holder høy nok vitenskapelig kvalitet.

Det ligger en betydelig kvalitetssikring i å konkurrere om og motta forskningsmidler til ulike prosjekter. Journalistens lettvinte påstand om at man «får støtte til å forske på seg selv» gir dermed et feilaktig inntrykk.

Dagbladet slår stort opp at «professorer får kritikk for rolleblanding». Gjennom selektiv bruk av kilder, bevisst utnyttelse av overskrifter og billedtekster skapes et inntrykk uten grunnlag i virkeligheten, knapt nok i journalistens egen tekst. Alternative synspunkter er enten utelatt eller gjengitt på tendensiøse måter.

Flere kolleger i inn- og utland er kontaktet av journalisten. De som har uttalt seg positivt eller nyansert, blir ikke sitert. Den eneste eksterne forskeren journalisten siterer til støtte for sitt syn, kritiserer et konferanseinnlegg det fremgår at han ikke var til stede ved.

I forskning er det viktig at eventuelle interessekonflikter gjøres kjent, dessuten at forskningsmetodene er gode og konklusjonene balanserte. Dette er godt ivaretatt i de prosjektene som forskere med Acem-bakgrunn har engasjert seg i. Man bør også kunne stille tilsvarende krav til journalistikk.