NORSKE MODELLER:  — Den norske Forleggerforening har hatt drøftelser med Bibliotekforeningen om modeller for e-utlån i Norge. Utgangspunktet er at i e-bokmarkedet bør partenes vektlegging og rollefordeling være på linje med den som i dag finnes for papirbøkene, skriver artikkelforfatteren. Foto: Francois Guillot / AFP / NTB Scanpix
NORSKE MODELLER: — Den norske Forleggerforening har hatt drøftelser med Bibliotekforeningen om modeller for e-utlån i Norge. Utgangspunktet er at i e-bokmarkedet bør partenes vektlegging og rollefordeling være på linje med den som i dag finnes for papirbøkene, skriver artikkelforfatteren. Foto: Francois Guillot / AFP / NTB ScanpixVis mer

Modeller for bibliotekutlån av e-bøker

En løsning både må utvikle det nye kommersielle markedet for e-bøker og sikre bibliotekenes samfunnsansvar.

Det norske e-bokmarkedet er fortsatt svært lite, men det øker kraftig. Mange boklesere er nysgjerrige på å prøve ut lesning av e-bøker. Et tosifret antall nettbokhandlere tilbyr de fleste av de nye bøkene som e-bøker, samtidig med at de kommer som papirbøker. Nå vil forlagene bidra til at det legges til rette for at biblioteklånerne skal få tilgang til e-bøker.

Den norske Forleggerforening har hatt drøftelser med Bibliotekforeningen om modeller for e-utlån i Norge. Partene er enige om at en løsning både må utvikle det nye kommersielle markedet for e-bøker og sikre bibliotekenes samfunnsansvar. Utgangspunktet er at i e-bokmarkedet bør partenes vektlegging og rollefordeling være på linje med den som i dag finnes for papirbøkene.

Partene er også enige om at det bør legges til grunn en utlånsmodell hvor den digitale utlånsretten speiler den fysiske. Det innebærer at hver e-bok lånes ut til bibliotekets lånere for en avtalt låneperiode og at e-boka først kan lånes ut på nytt etter at låneperioden er utløpt eller at lånet er avsluttet. Samtalene har vært nyttige og konstruktive og forlagene har lagt denne utlånsmodellen til grunn.

Det er allerede i gang et prøveprosjekt hvor utvalgte biblioteker låner ut e-bøker som er en del av Kulturrådets innkjøpsordning. Hittil har bøkene utgitt i 2012 vært tilgjengelige for lånerne. Nå utvides prøveprosjektet til også å omfatte bøker utgitt i 2013. Noen av bibliotekene har fått på plass de teknologiske løsningene slik at e-utlån er i gang. Andre biblioteker som deltar i prøveprosjektet har ikke dette på plass ennå, men det kommer.

Nå ønsker forlagene å komme i gang med en prøveordning for bibliotekenes øvrige kjøp av e-bøker til utlån. Etter å ha vurdert Bibliotekforeningens innvendinger mot vårt forslag til løsning - som var den samme som vi legger til grunn for utlån av årets bøker i Kulturådsordningen - vurderer vi nå en annen modell. Løsningen innebærer at en sammenslutning av biblioteker kan disponere en e-boklisens i fellesskap, hvilket var et ufravikelig krav fra Bibliotekforeningen. Det andre kravet var at bibliotekene vil vite hvilket bruksomfang hver lisens de kjøper vil ha. I den forbindelse har Bibliotekforeningen krevd at hver lisens skal kjøpes til «odel og eie». For å gjøre dette økonomisk bærekraftig, når biblioteker kan gå sammen om å kjøpe en lisens, må hver utlånslisens selges med et definert bruksomfang. Derfor kan ikke dette kravet innfris i sin fulle bredde.

Vi har med interesse fulgt med forsøkene på e-utlånsordninger i andre land. Vi ser at forlagene i Danmark, på bakgrunn av erfaringene de har høstet, nettopp har lansert en ny ordning som innebærer at e-boklisensen må fornyes etter fire utlån. Vi har bestemt oss for å se nærmere på denne modellen.

Følg oss på Twitter

Forleggerforeningen har vært i kontakt med forfatterne for at vi nå så raskt som mulig kan få på plass nødvendige avtaler om utlån basert på disse prinsippene. Deretter kan forlagene begynne å selge e-boklisenser til bibliotekene. Og bibliotekene vil kunne starte sine utlån når de teknologiske løsningene er på plass.

Det vil fortsatt være en rivende utvikling på dette området. Vi vil derfor legge opp til en evaluering av utlånsordningene, antakelig i begynnelse av 2015. Vi får nå testet ut to forskjellige modeller, en for bøkene i innkjøpsordningen og en annen for annet kjøp. Det kan gi oss verdifull informasjon når vi skal oppsummere prøveperioden.

Modeller for bibliotekutlån av e-bøker