Moderat kvotering provoserer

«Forsøksprosjektet med moderat kvotering er det første i sitt slag, og er eit nytt verkemiddel for å nå målet om å sikre alle ein jobb.

Heidi Grande Røys

«Kunne vel ikke komme fra andre tullinger enn de rødgrønne! Kvotere innvandrere? Ergo, når du ser en innvandrer i en offentlig stilling, kan du spørre deg selv: Fikk han/hun jobben fordi vedkommende er flink, eller fordi vedkommende ikke er fra Norge?

Leif«Det går ikke fram av innlegget til Heidi Grande Røys hva hun og regjeringen mener med innvandrere. Kanskje hun i utgangspunktet burde definere hva hun mener med dette begrepet før hun innfører kvoteringsordninger?

Gomle Måsegg«Jeg har opplevd at en forhåndsbehandler på en ledig stiling jeg hadde i min avdeling, fjernet en søker fordi han hadde fremmedkulturelt navn. Det hun ikke tenkte på, var at jeg hadde sett søknaden og lagt merke til at vedkommende hadde de kvalifikasjoner vi var på jakt etter.

Strå«Er det verre for et individ som er innvandrer å ikke få jobb enn et individ med norsk bakgrunn?

Gjermund«Nå er det ikke slik at alle ikke-vestlige innvandrergrupper sliter med å få jobb. Enkelte grupper har like høy arbeidsdeltagelse som nordmenn, andre har katastrofalt lav arbeidsdeltagelse. Rasisme er med andre ord ikke hele forklaringen, man må også se på andre faktorer som f.eks. holdninger hos den enkelte.

BJ