Moderne å være mystisk

Madonna sitter i yoga-stilling og nynner på hindu-hymner. Richard Gere vil bli buddhistmunk. Sting og Willem Dafoe er på søk etter åndelig enhet, og nå har til og med tegnefilmfamilien Simpson begynt med dybde-pusting.

Med film- og popstjerner som forbilder, legger mange unge ut på en åndelig reise i et mystisk landskap. De søker noe som kan løfte dem i hverdagen, noe som samtidig gir dem tilhørighet -og avstand. Dette gir grobunn for nyreligiøsitet med trender som yoga, meditasjon og mystisisme, med okkulte avveier til spiritisme og satanisme.

-Jeg forstår godt at unge søker ut for å etablere et eget standpunkt. Ofte er utgangspunktet å ta avstand fra de voksnes materialisme. De vet ikke helt hvem de er, men de vet at de vil noe annet enn mor og far, sier Ragnhild Grødal, som er forfatter og rådgiver i kommunikasjon og forandringsprosesser.

MEN HVOR SKAL DE SØKE? -Mange velger å reise fysisk til fjerne land for å oppleve nærhet til en annen kultur, eller til mennesker de reiser sammen med. Andre finner ekstra spenning i tilværelsen ved å eksperimentere med stoff, i møte med andre religioner, eller i en rus av forelskelse, sier Grødal, som i neste uke kommer med en bok der alle disse opplevelsesformene er smeltet sammen.

«DATTER AV ØYEBLIKKET» heter boka. Den gir en presentasjon av de store religioners mystikk, og tar for seg hinduismen, taoismen, kabbalismen, zen-buddhismen, kristen mystikk og sufismen -i samtaleform og med dramatiske fortellergrep. I tillegg er faktadelen pakket inn i en roman om en norsk forfatter som drar til Spania for å skrive. Han forelsker seg i en kvinnelig tyrefekter, og han snubler over en mordgåte fordi han er en «seer» med evnen til å se over på den andre siden.

-Er du selv en «seer»?

-Jeg har snarere god intuisjon som setter meg i stand til hurtig å danne et bilde av en person og hans eller hennes skjebne, noe som er nyttig i mitt virke som rådgiver, sier Ragnhild Grødal.

-Har du skrevet boka for unge, søkende sjeler?

-Mens den forrige boka mi, «Rovdyr», var en spenningsroman koblet til psykologiens historie og henvendte seg mest til elever i den videregående skolen, er denne tiltenkt lesere som er ett hakk eldre. De søkende unge voksne som våger å stille spørsmål ved livet.

KJENTE FORBILDER SOM MADONNA, RICHARD GERE og Tina Turner har i intervjuer gitt uttrykk for hva fordypelsen i en religiøs retning har betydd for dem. For Tina var buddhismen redningen ut av et helvete av et ekteskap, mens Richard Gere, som har stor beundring for tibetanernes åndelige leder, Dalai Lama, sier at troen har gitt ham mot til å spørre om alt mulig.

Madonnas fascinasjon av obskur jødisk mystisisme, Kabbala, som nøkkelen til livets gåte, gjenspeiles også i hennes nyeste plate, «Ray of Life». Den representerer en åndelig reise gjennom hennes liv, sett med en ny erkjennelse av hva som er viktig i livet, etter hennes følelsesmessige og religiøse oppvåkning.

-Å praktisere yoga hver dag har gjort meg mer fleksibel, og da mener jeg ikke bare rent fysisk. Jeg har lært meg å være mindre hard mot meg selv og folk rundt meg. Jeg har en sjelefred nå som jeg aldri har hatt før, uttalte Madonna til Dagbladet for få uker siden.

MEN HVA VET RAGNHILD GRØDAL om disse berømtheters og særlig unge menneskers søken?

-Jeg har mye kontakt med unge, dessuten kjenner jeg kaoset i mitt eget indre. I en alder av nesten førti satte jeg meg ned for å skrive om de store religionene nettopp for å rydde opp i mitt eget hode. Var jeg en kristen? Eller zen-buddhist? Det hjalp å skrive. Nå vet jeg at jeg står i en kristen tradisjon, og at jeg samtidig er gresk-ortodoks i mitt hjerte.

-Finnes det noe mystiske opplevelser her som også agnostikere og human-etikere kan ta del i?

-Det vil jeg ikke utelukke, det må i så fall dreie seg om naturmystikk -en følelse av enhet med naturen og elementene, med det synlige skapte. Men i mystisismen er gud med. Unio Mystica er den ypperste form for enhet. Men det er bare kristendommen som har uttalt dette som relasjonsmystikk, der også Gud tillegges personlige egenskaper og handler i forhold til menneskene.

-Alle religioner har et mystisk element. Finnes det en universell mystisisme?

-MYSTIKK KOMMER AV ORDET MYERE som betyr å lukke øyne og ører. Det handler om å søke innover, inn til kjernen av eksistensen, inn til enheten med Gud. Underveis har vi enheten mellom to, for eksempel mellom to elskende i orgasme eller i samarbeid. Eller mellom mor og barn under diing. Dette er mystikk i hverdagen, i de små øyeblikk da alt faller på plass. De ulike religioner er ulike i ramme, i teologien. Samtidig er det mange av ritualene i bønn og dans som har sterke fellestrekk. Slik sett er de et uttrykk for en allmennmenneskelig lengsel etter mening og tilhørighet. Jeg håper denne boken kan bidra til å forløse dette ofte fortrengte behov. Du kan si det er mitt lille fredsoppdrag, sier Ragnhild Grødal.

MYSTIKK: Ragnhild N. Grødal har skrevet en guide til de store religionenes mystikk.