DILEMMA: Hva Molde fotballklubb bør gjøre, er ikke opplagt. Men om de fortsetter å bruke spilleren, kan det komme flere reaksjoner som denne fra Rosenborg-supporterne da de møtte Molde i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix
DILEMMA: Hva Molde fotballklubb bør gjøre, er ikke opplagt. Men om de fortsetter å bruke spilleren, kan det komme flere reaksjoner som denne fra Rosenborg-supporterne da de møtte Molde i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpixVis mer

Molde-spilleren er sannsynligvis skyldig

Det mener dommerne som frifant ham for voldtekt. Derfor er han dømt til å betale erstatning.

Kommentar

«Hva er det du gjør»?, spør den fornærmede kvinnen (F).

«Jeg gjør ingenting», svarer den tiltalte fotballspilleren (T).

(…)

F: «Du har voldtatt meg».

Lydopptaket ble spilt inn på kvinnens mobiltelefon om morgenen 14. mai i fjor, i senga på gjesterommet til Molde-spilleren som mandag ble frikjent for voldtekt. En rekke mennesker var på nachspiel i leiligheten den natta.

Samtalen, som er spilt av i Romsdal tingrett, blir til en høylytt krangel der særlig tiltalte blir hissig. Han benekter at de har hatt samleie. Neste dag dro kvinnen til voldtektsmottaket ved Molde sykehus og sikret biologiske spor.

I retten har tiltalte forklart at de to hadde frivillig sex tidligere på kvelden, at kvinnen var aktivt deltakende og deretter sovnet. Samtalen skal ifølge ham være tatt opp da han kom tilbake for å vekke henne. Ifølge kvinnen er samtalen tatt opp rett etter at hun våknet av smerter i underlivet – da fotballspilleren hadde samleie med henne.

Ingen utenfor rommet vet helt sikkert hva som har skjedd.

Dette er typisk for saker med påstander om voldtekt. Beviskravet må selvsagt være høyt i saker med så alvorlige anklager, falske anklager kan ramme hardt både juridisk og sosialt. Derfor har vi det viktige strafferettslige prinsippet om at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig dømmes.

Samtidig er det anslått at mindre enn én prosent av voldtektene som begås i Norge ender med fellende dom. Det er et rettssikkerhetsproblem. Belastningen ved å anmelde og gå gjennom en rettssak er så stor at ofre i dag ofte anbefales å droppe hele greia. Selv når det finnes flere bevis enn rene ord mot ord.

De fleste anmeldelser henlegges. Det skal mye til før en voldtektssak ender i retten, og også da ender nær en tredel med frifinnelse slik som her.

Likevel er fotballspilleren dømt til å betale kvinnen 150 000 kroner i oppreisning. Frikjennelsen betyr nemlig ikke at dommerne tror at fotballspilleren er uskyldig.

For å dømme noen til straff, skal dommerne ikke være i tvil. Da skal det skal være tilnærmet sikkerhet om skyldspørsmålet. I denne saken er det dissens. Fagdommeren mener fotballspillerens forklaring er «helt usannsynlig» og er ikke i tvil om at han burde kjennes skyldig. De to meddommerne mener derimot at det er rimelig og fornuftig tvil om skyldspørsmålet, fordi tiltales forklaring kan være sann – hvis fornærmede var så full at hun ikke husket at de to hadde hatt frivillig sex tidligere på natta.

Beviskravet i sivile saker, som spørsmål om erstatning, er lavere enn i straffesaker. Vanligvis skal det mest sannsynlige faktum legges til grunn. I saker som gjelder særlig alvorlige handlinger, som voldtekt, må klar sannsynlighetsovervekt til for å dømme noen.

Også meddommerne mener altså at det er overveiende sannsynlig at fotballspilleren utførte samleie på kvinnen, selv om hun sov og i kombinasjon med alkoholrus ikke var i stand til å motsette seg dette.

Dermed ender denne saken i tingretten med at Molde-spilleren er frifunnet for voldtekt i en kjennelse som slår fast at han høyst sannsynlig har utført den. Aktor anket på stedet.

Dilemmaet må være en hodepine for Molde Fotballklubb. De har brukt fotballspilleren mens saken har pågått, personalpolitisk forståelig fordi skyldspørsmålet ikke er avgjort ved en anmeldelse.

Klubben har møtt sterke protester fra motstandernes supportere ved en lang rekke anledninger. Rosenborg-fansen har stilt på Aker Stadion med banneret «Nei er nei. Voldtekt = sex uten samtykke» og sunget kamprop mot spilleren. Lillestrøm-supporternes «MOT Voldtekt»-banner ble fjernet fra stadion av Molde Fotballklubb. Fotballspilleren har også politianmeldt en mann for trusler mot seg selv.

Verken kritikken eller hodepinen blir svakere av en slik kjennelse.