Moldejazz i pluss og minus

Fjorårets jazzfestival i Molde fikk et overskudd på kr 300000. Resultatet skjuler imidlertid tall som er interessante for den pågående festivaldebatten.

Holdes «rockekonsertene» med The Legends (Eric Clapton o.a.) og Gary Moore utenom, gikk selve konsertdelen av festivalen 5 millioner kroner i underskudd. Beløpet er dekket inn gjennom 2,3 millioner kroner i offentlig støtte, 1,9 millioner i sponsor-/forretningsinntekter og 800000 kr i overskudd på Legends/Moore-konsertene.

Et verdiskapningsregnskap viser at festivalen betaler 2,15 millioner kroner mer tilbake til felleskassa i form av skatter, avgifter etc. enn hva den mottar av offentlig tilskudd.

Det anslås at det lokale næringslivet i Molde får en omsetningsøkning på 50 millioner kroner i løpet av festivaluka. Samfunnsøkonomisk er jazzfestivalen dermed ikke noe pengesluk, men snarere en bidragsyter.

Årets Molde-festival arrangeres mellom 13. og 18. juli. Programmet offentliggjøres mandag 23. mars.