Moral og regjering

Snøhvit er et miljøprosjekt, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. Snøhvit kan aldri bli miljøvennlig, sier leder i KrF Valgerd Svarstad Haugland.

Regionfelt Østlandet er helt nødvendig for det norske forsvaret, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Jeg kan aldri forsvare giftutslippene og støyen fra Regionfelt Østlandet, sier Valgerd Svarstad Haugland.

DE SITTER I SAMME REGJERING. Men de taler med to tunger. KrF og Venstre løper fra miljøløfter så ofte at det er vanskelig å holde oversikten. De unnskylder seg med å si at de går i regjering fordi de velger å påvirke. Dere må gjerne lenke dere og protestere, men vi må ta ansvar, sier de. Og smiler.

VI HAR ALLE EN PLIKT for å gjøre vårt yttertste for å hindre uopprettelig skade på natur og å unngå at menneskeliv settes i fare. Dette gjelder også for regjeringsmedlemmer. Jeg kan ikke godta utbygging av Snøhvit fordi prosjektet truer livet i et verdifullt og sårbart havområde og fordi det gir utslipp av klimagasser som setter menneskeliv i fare over hele verden. Derfor fulgte jeg og nesten førti andre medlemmer i Natur og Ungdom vår moralske plikt og forsøke å stoppe miljøskandalen gjennom sivilulydighet.

DET HJELPER IKKE MILJØET at Valgerd Svarstad Haugland og andre i regjeringen renner over av gode intensjoner og sier at det er fint at ungdommen engasjerer seg. Det ser ut til at regjeringen vil la forsvaret bygge Regionfelt Østlandet, og dermed gjennomføre norgeshistoriens største naturinngrep. Dette gjør de til tross for at giftutslippene kan skade både dyr og mennesker og kanskje må flere hundre boliger fraflyttes på grunn av høy millitærstøy. Stortinget har forutsatt at det skal settes strenge grenser for gift- og støyforurensing. Men forsvaret gir blaffen. Regjeringen lukker øynene og lar det skje.

DET GÅR MOT AKSJONER i skogene i Hedmark til vinteren. For dem som velger moral framfor regjering.

Artikkelforfatteren er leder i Natur & Ungdom.