Moralpoliti og muslimhets i Osloskolen

- Det er ikke bare ikke-muslimer som bedriver muslimhets. Muslimske elever i Osloskolen mobber hverandre for ikke å være «gode» muslimer.

TRUKKET OG PRESSET: Unge med annen bakgrunn enn den norske opplever å bli trukket og presset i flere retninger. Illustrasjonsfoto: Geir Bølstad/Dagbladet
TRUKKET OG PRESSET: Unge med annen bakgrunn enn den norske opplever å bli trukket og presset i flere retninger. Illustrasjonsfoto: Geir Bølstad/DagbladetVis mer

INTEGRERING: Mange barn og unge i Osloskolen er opptatt av å definere hva det er å være en «god muslim». Ideen om at dette er noe det finnes ett svar på kan sies å være problematisk. Hvis du spør hundre muslimer om hva det vil si å være en god muslim, vil du kunne forvente å få omtrentlig hundre ulike svar. Det finnes mange ulike definisjoner på hva som gjør en muslim «god», problematisk blir det når mange elever kritiseres for ikke å være det. Hvordan behandles elever som medelever ikke synes er «gode» muslimer? Kan vi snakke om et moralpoliti i Osloskolen?

Hva angår hets av muslimer så er ikke dette noe som bare foregår utenfra mot muslimer, det foregår også i stor grad mobbing mellom muslimer. Det er ikke bare majoriteten i et samfunn som har negative holdninger og krenker andre grupper. Sterke fordommer og krenkelser finnes også i stor grad mellom minoritetsgrupper.

Media var i 2010 opptatt av det såkalte «moralpolitiet på Grønland», hvor spesielt muslimske menn ble anklaget for å trakassere kvinner. Hvorvidt Grønland var preget av et såkalt moralpoliti eller ikke er det uenighet om, men kjernen i debatten om moralpolitiet var nettopp mobbing mellom muslimer. Lederen i Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica, uttalte i den sammenheng at det bare er Gud som kan avgjøre hvem som er en god muslim eller ikke. Ifølge Kobilica har ingen rett til å kontrollere eller trakassere andre. Man kan like eller ikke like hvordan andre ter seg eller kler seg, men man har ingen rett til å opptre som moralpoliti, sier han. Hva skjer nå som moralpolitiet har kommet inn i Osloskolen? Er det riktig at noen elever skal diktere sine klassekamerater hva det vil si å være en god muslim?

Elevundersøkelsen for 2011 viser at det er like mye mobbing som for fire år siden. Nesten en av ti blir mobbet flere ganger i måneden. Halvparten av disse opplever diskriminering grunnet kjønn, religion eller nasjonalitet. Både FNs konvensjoner og norske lover slår fast at elever har rett til ikke å bli plaget og krenket. Ifølge Opplæringsloven har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dessverre opplever ikke alle elever skolehverdagen som mobbefri og ikke-diskriminerende.

På bakgrunn av en langvarig mediedebatt om mobbing og jødehat i Osloskolen la Utdanningsetaten i Oslo i 2011 fram en rapport om kunnskap om og holdninger til rasisme og antisemittisme i Osloskolen. Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, uttrykte etterpå at en kartlegging av muslimhets i Osloskolen var like viktig. Muslimhets har delvis vært debattert i mediene, men hittil ikke vært ordentlig undersøkt. Ifølge Afsar er antisemittisme, islamofobi og rasisme generelt destruktive fenomener som må motarbeides.

Noen mennesker har et sterkt behov for å fremme seg selv og sine metoder og påpeke at det er det eneste rette. De har et sterkt behov for å markere sin identitet overfor andre. Hva så når dette skjer mellom barn allerede fra førsteklasse og opp gjennom hele grunnskolen, og også gjennom videregående. Mange barn blir regelmessig mobbet for sin religion, ikke bare fra barn med annen religion enn seg selv, men også av barn med samme religion. Flere foreldre med barn i Osloskolen kan fortelle om mobbing mellom muslimer. Muslimske elever blir hetset av andre muslimer som mener de ikke er «gode» muslimer. Flere elever opplever motstand fra medelever i skolegården på grunn av vestlig klesstil eller kontakt med det motsatte kjønn. Religion er et tema i skolegården allerede i første klasse. Barn ned i seksårsalderen spør sine foreldre om hvorfor de ikke gjør ting slik andre barn på skolen har sagt muslimer gjør. Muslimske jenter uten hijab hetses av muslimske barn som mener hijab er forventet av kvinner. Muslimske barn som deltar på ekskursjoner til andre trossamfunn og kirkebesøk før jul får vite at «ordentlige» muslimer ikke gjør sånt.

Unge med annen bakgrunn enn den norske opplever å bli trukket og presset i flere retninger. Etnisitet, kulturell tilhørighet og religion handler om menneskers dype identitet og lar seg ikke bytte ut. For mange er det vanskelig å finne en balanse mellom de ulike bestanddelene av ens identitet. Hvorvidt det er disse menneskene eller andre som mobber vet vi ikke nok om. Jeg vil derfor påstå at en undersøkelse av muslimhets i Osloskolen, slik generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, etterlyste for snart et år siden absolutt er på sin plass. For å kunne gjøre noe med mobbing, enten den kommer utenfra eller innenfra, må man først finne svar på omfanget av mobbingen, hvem som føler seg mobbet, og hvem som mobber. Ingen ønsker et moralpoliti i Osloskolen, og for å få bukt med dette må man diskutere hvorfor enkelte individer føler de har rett til å diktere andre angående religion.

Camilla Marie Johansen
Camilla Marie Johansen Vis mer