-Moralsk problem

TV2s problemer med å overholde konsesjonsvilkårene er et verdispørsmål, mener stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, som stiller seg spørrende til fjernsynskanalens moral når de bryter en forpliktende kontrakt med myndighetene.

Konsesjon på vei ut

Kirsti Kolle Grøndahl støtter seg utelukkende til Allmennkringkastingsrådets rapport når hun karakteriserer TV2s programprofil som juridisk og moralsk brudd på konsesjonsvilkårene. Hun er enig i at det ikke er politikernes oppgave å vurdere programmene på TV2.

- Jeg ser ikke nok på fjernsyn til å kunne vurdere TV2, og det var for å unngå synsing fra politikerne at Allmennkringkastingsrådet ble opprettet.

Kirsti Kolle Grøndahl mener TV2 tjener så mye penger at kanalen bør lage flere kultur-, same- og barneprogrammer på bekostning av utbytte til eierne.