Morgen er radiotid

Til tross for morgenfjernsyn både i NRK og TV 2, er radioen fortsatt favoritt dagens første timer.

Mens 471000 nordmenn henter sine eterinformasjoner fra tv i tida mellom 06 og 09, foretrekker fortsatt tre ganger så mange - 1750000 personer - radioen som informasjonskanal når de har stått opp eller kjører til jobben.

NRK P1 - med Dagsnytt og lokalsendinger - er den langt foretrukne stasjon. På hverdager har den i dette tidsrommet i gjennomsnitt 990000 lyttere. P4 følger på annen plass med 495000, NRK P3 på tredjeplass med 152000 og NRK P2 på jumboplass med 114000.

Tallene er usikre, for de markerer bare folk (over ni år) som i perioden har vært innom en programpost. På den annen side viser undersøkelser at nordmenn er vanedyr, og at de gjerne holder seg til sin favorittstasjon.

Kulturkanalen

I går morges fulgte jeg NRK P2 fra kl 06.30 til 08.30. Jeg leste ikke morgenaviser, lot morgentoalett vente og satt i stedet med blokk og blyant. Summen er imponerende. Det begynte med en forbilledlig Dagsnytt-sekvens på ti minutter, redigert av Rolf Johansen. Deretter «Tidlig tonefølge», med lise for en oppvåknende sjel, hvor jeg fikk Poul Dissing som sang Grundtvigs pinsesalme, georgisk folkesang og «Fredmans epistler».

Så begynte det å skurre - etter en ny og kortere Dagsnytt-bulletin. I «Kulturnytt» var hovedoppslaget at pensjonister i Bergen ikke får rabatterte billetter i helgene. Saken hørte i beste fall hjemme i lokalnyhetene for Bergen og Hordaland, men nådde neppe opp der heller.

Likegyldigheter

Måneders og års lytting har overbevist meg om at Kulturnytt er den svakeste sekvens i NRK P2s morgensendinger. Noen ganger mistenker jeg ansvarshavende for å ha spilt den inn på bånd formiddagen før. Andre ganger slår det meg at han eller hun må være en dårlig leser av avisenes kultursider, siden det ikke er mulig å stjele noe bedre derfra.

Som gammel utenriksmedarbeider er jeg også lite begeistret for den internasjonale presserunden. Den blir ofte tilfeldig og dermed likegyldig. Jeg er fristet til å si meg enig med morgenkåsør Andreas Hompland, som på sin humoristiske måte postulerte at alt var bedre før. Med det som utgangspunkt vil jeg foreslå at man i stedet for disse postene spiller Art Tatum eller Benny Goodman. Det vil være bedre for lydarane.