Morgen i to kanaler

I hver sin dress og i hvert sitt studio, i hver sin kanal, men på samme tid, sitter to menn og leser de samme nyhetene. Dette er ett av flere likhetstrekk mellom TV2s «God morgen, Norge» og NRK1s gjenoppståtte «Frokost-TV».

Men Anne Grosvold og Øystein Bache har bare holdt på siden 8. januar, så ratingen går ennå i Jan Øyvind Helgesen og Eli Strands favør: NRK har nådd et snitt på 63000 seere, mens TV2 holder seg over 80000. Omregnet til målernes nyeste mantra, markedsandelen, viser tallene at NRK har 40 prosent, mens TV2 ligger på 55.

Markedet

TV2 har ennå noe igjen for å vise stayerevne i denne noe merkverdige konkurransen om seere, altså, men her er det grunn til å tro at NRK siger innpå. Forskjellene i programkonsept er minimale, men NRK har hatt for vane å gi slike sendinger et anstrøk av vestkantbarne-tv for voksne. Og radarparet Grosvold/Bache, som rent privat neppe har så mange sifrene mellom seg i postnummerkatalogen, pludrer lenge bak sitt skrivebord før de kommer i gang. Og når de gjør det, foretar de seg omtrent det samme som konkurrenten; leser avisoverskrifter og forteller oss om «nyheter» som at stadig flere blir søvnige på jobben. Dessuten spurte de i går om hvor utbrukte elektriske artikler blir av. For å finne svaret, som altså var søppelfyllingene, hadde NRK sendt ut en reporter, og dette var sendingens omtrent eneste innslag utenfor studio.

Med andre ord: Det er ikke noen påkostede sendinger kriserammede NRK her har sett seg råd til. For tida går mest med til studiosnakk.

Selv værpraten med statsmeteorolog Arild Mentzoni hadde form av en slags debatt om vindstyrke og bølgehøyde og liknet bemerkelsesverdig mye på den tilsvarende praten med sendingens faste politiske kommentator, Dagsavisens snart avgåtte redaktør Steinar Hansson.

Senile

De to nevnte herrene i dress var nyhetsoppleserne Kjetil Johnsen (NRK) og Jan Ove Ekeberg (TV2). Ingen av dem brakte den nyheten som NRK-Dagsnytt banket inn i hodene våre i sending etter sending i går morges: Om femti år er antall senil demente fordoblet og dermed steget til 120000. Den nyheten hadde nok Dagsnytt gravd fram selv.

Om hundre år er allting glemt og antall senil demente formodentlig firedoblet. Da vil ingen huske hvor like tv-sendingene en gang var.