Morgendagens psykiske helse begynner nå

40 prosent av alle sykemeldinger skyldes psykiske lidelser, men kan behandles kostnadseffektivt.

KOSTBAR PSYKISK SYKDOM: Vi er alle med på å betale for kostnadene av vår felles psykiske helse. De samfunnsmessige kostnadene faller på mange områder: trygd, sykepenger, kriminalomsorg og helsetjenester, og også skolevesen, barnevern og rusomsorg. De personlige kostnadene faller mest av alt på den som lider, men også på oss alle: ektefeller, barn, venner, arbeidsplassen og lokalsamfunn», skriver kronikkforfatterne.
 Illustrasjonsfoto: Mette Randem
KOSTBAR PSYKISK SYKDOM: Vi er alle med på å betale for kostnadene av vår felles psykiske helse. De samfunnsmessige kostnadene faller på mange områder: trygd, sykepenger, kriminalomsorg og helsetjenester, og også skolevesen, barnevern og rusomsorg. De personlige kostnadene faller mest av alt på den som lider, men også på oss alle: ektefeller, barn, venner, arbeidsplassen og lokalsamfunn», skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto: Mette RandemVis mer
Debattinnlegg

Vi vet at én av fem i Norge til enhver tid har en psykisk lidelse. Vi vet også at psykiske lidelser hindrer livsutfoldelse, lek og evnen til å utnytte egne ressurser. Vi vet at kostnadene er massive, for samfunnet og for den enkelte, men mest av alt; vi vet at vi har behandlingsmetoder som virker og i tillegg er kostnadseffektive. Vi vet at det er både mulig og klokt å bruke våre felles ressurser på å hjelpe dem som sliter psykisk. Å investere langsiktig i morgendagens psykiske helse er klok helsepolitikk for samfunnet som helhet - en investering som vil bety framtidig utbytte for oss alle.

Det finnes tall som taler for seg selv:

• Halve befolkningen vil i løpet av livet oppleve at de har en psykisk lidelse.

• Én av fem har til enhver tid en psykisk lidelse i Norge.

• 40 prosent av alle sykemeldinger skyldes psykiske lidelser.

• Psykiske lidelser er den hyppigste årsaken til uføretrygd i Norge.

Vi er alle med på å betale for kostnadene av vår felles psykiske helse. De samfunnsmessige kostnadene faller på mange områder: trygd, sykepenger, kriminalomsorg og helsetjenester, og også skolevesen, barnevern og rusomsorg. De personlige kostnadene faller mest av alt på den som lider, men også på oss alle: ektefeller, barn, venner, arbeidsplassen og lokalsamfunn.

Psykiske lidelser kan behandles kostnadseffektivt, og i stor grad forebygges. Tidlig intervensjon, tilgjengelige tjenester og målrettet forebyggingsarbeid er sentrale virkemidler i dette arbeidet som kan sikre store personlige og samfunnsmessige gevinster. Likevel gjøres det for lite på dette området, og ansvaret for dette hviler på våre folkevalgte politikere og departementene de leder. Forvaltningen av arbeidet med psykisk helse må være framtidsrettet, og man må være villig til å bruke penger for å spare penger på sikt. Folkehelseinstituttet anbefaler kunnskapsbasert forebyggingsarbeid innenfor psykisk helse som en investering som gir god avkastning. Brukerstemmene forteller at de skulle ønske de ble hørt tidligere, og ber politikere og fagmiljø tenke offensivt. Et offensivt psykisk helsevern må tenke stort og smått. Psykisk helse begynner når livet begynner. Vi vet at psykologiske faktorer i svangerskap og tidlig barndom kan være avgjørende for resten av et menneskes liv. Vi vet også at hjernens struktur forandres med erfaring, spesielt tidlig i livet. Vi vet at trygghet og omsorg er viktig, og at vold, overgrep og traumer er skadelig. Vi vet også at vi mennesker vokser og formes i relasjon med andre mennesker.

En av de viktigste årlige begivenhetene i norsk psykisk helsevern er Schizofrenidagene. Årets program tar inn langtidsperspektivet, og forsøker å tenke både stort og smått. En ting står sentralt; man vil sørge for at morgendagens voksne ikke blir morgendagens tapere. Vi er imidlertid urolige for framtida. Vår sterke oppfordring til den kommende regjeringen blir derfor: Følg opp valgløftene. Sørg for fortsatt satsing og økonomiske rammer som setter helseforetakene i stand til å prioritere befolkningens livsviktige behov for psykisk helsevern. Framtidas psykisk helsevern starter nå, og det er kun gjennom klok, offensiv og helhetlig tenkning man kan skape morgendagens helter.

Jan Olav Johannessen, Forskingssjef/Professor, SUS, Mads Gilbert, Overlege/Professor, UNN, Theresa Wilberg, Overlege/seniorforsker, UiO, Ingvard Wilhelmsen, Psykiater/Professor, UiB, Per Isdal, Psykologspesialist, ATV, Finn Skårderud, Professor/psykiater /forfatter, UiO, Aina Basilier Vaage - Overlege, SUS, Svein Øverland, psykolog-spesialist, St Olav, Elin Skogen - Daglig leder, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning/Organisatorisk ansvarlig, Schizofrenidagene, Lars Ravn Øhlckers, Sjef-psykolog, SUS/Faglig leder for Schizofrenidagene

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.