Mørk trynefaktor

NRK og de andre fjernsynskanalene svikter totalt ansvaret sitt når det gjelder å vise fram det flerkulturelle Norge.

NÅR FÅR VI SE

Noman Mubashir som ankermann på Dagsrevyen? Nyhetssendingene er de som best skal speile det nye Norge. Men NRK-seniorene tviholder på sine posisjoner. Nyhetssjef i NRK Anne Aasheim gjorde en betydelig innsats for å få opp andelen medarbeidere med minoritetsbakgrunn da hun var sjef i «Østlandssendingen». Det er trist at hun svikter denne rollen nå som hun er blant dem med mest makt over vanlige menneskers virkelighetsbilde.

I SISTE NUMMER

av Samtiden etterlyser sosiolog Hedvig Skonhoft Johannesen ansiktene som mangler på TV. Hun mener et bredere utvalg stemmer og grupper vil formidle andre perspektiv samt utfordre fordommer og maktstrukturer. Hun mener skjermen tilhører hvite, middelaldrende menn. Dette fikk den prisbelønte kritikeren i Dagens Næringsliv Bjørn Gabrielsen til å se rødt forrige helg. Under tittelen «Lille mediesynser Aldrimett» beskylder han Johannessen for å oppheve seg selv til synser og drive med feilinformasjon. I beste synserstil slår Gabrielsen selv fast at «Noen mennesker får rett og slett ikke nok mørkhudede og homser på tv». Deretter lister han opp en rekke kvinner med etnisk opprinnelse, som et sannhetsbevis for at alle får slippe til. Gabrielsen kroner så artikkelen sin med de uomtvistelige fakta: «For ordens skyld: Mørkhudede mennesker utgjør omtrent fem prosent av befolkningen i Norge.»

MEN DET ER

bare to av alle de utmerkede mediekvinnene Gabrielsen nevner, som er på skjermen: nemlig Nadia Hasnaoui og Sarah Natasha Melbye (begge TV2). Resten er viktige bakkvinner. Gabrielsen undervurderer den effekten det er å være fast på TV. Og er det riktig at det skal være en slags automatikk i at synliggjøring av tokulturelle ikke trenger å være så stor fordi de bare utgjør fem prosent av Norges befolkning? Er det ikke nettopp fordi de er få at de trenger et realt løft? Representerer de ikke tross alt en av de viktigste endringene som har skjedd med Norge de siste 30 åra?

NRK KAN IKKE

forsvare seg med at de lager det flerkulturelle programmet «Migrapolis». Den ukentlige sendingen minner aller mest om de undervisningsvideoene vi så i bomberommet på ungdomsskolen på 80-tallet - veldig pedagogisk riktige, men fullstendig uten relevans for våre egne liv. Derfor er det knapt noen som ser programmet. Poenget mitt er at alle de som fyller programmet, må ut av «Migrapolis» og inn i «Dagsrevyen», «Nitimen», «Tabloid» og «RedaksjonEN»! De må få være til stede der vi andre er. «Migrapolis» er bare med på å forsterke den gammeldagse holdningen om at det finnes et «vi» og et «de».

ALLE DE SOM

har skrudd på svensk TV, vet at her er virkeligheten en annen. Her fyller mørkhudede, eksotiske, etniske, tokulturelle, andregenerasjonsinnvandrere, kall dem hva du vil, men svært dyktige programledere, store deler av sendeflata. Og derfor ser det ut som om Sverige lever i en helt annen tidsalder. Denne medievirkeligheten har av en eller annen grunn ikke kommet til Norge ennå. Men den er her jo, vi ser den bare ikke på TV. Gi oss en ankermann eller -kvinne som gjennom sitt blotte nærvær forteller oss at Norge har forandret seg en god del siden 1970-tallet.