Mørk visjon om fremtidens Trondheim

Slurvete tekstoppsett skjemmer ellers gjennomført framtidsvisjon.

Fartein Horgar legger handlingen i sin offbeat-thriller til et Trondheim i år 2040, som nå heter Kleptopolis og har 700000 innbyggere. Klimaendringer, enorme sosiale forskjeller og et kulturelt og religiøst mangfold danner bakteppet. Fortellingens ikke navngitte hovedperson dras inn i hendelser omkring en gammel forbrytelse, når han begir seg ned i byens undergrunn. Stilen og anskuelser leder tankene til så vel Dashiell Hammett som Philip Dick, i det som også blir en skarp satire over manglende perspektiver på vår tids konsekvenser for framtida.

Horgars framtidsvisjon er mørk og pessimistisk, men høyst troverdig, selv om den teknologiske utviklingen i dag er langt forbi hans egen.

Fortellingen er sterk og vel gjennomtenkt, båret fram og beriket av en mengde detaljer. Handlingen er nært knyttet til det framtidige Trondheim, med nok av poenger og stikk som mange trondhjemmere nok vil smile i barten av. Andre vil kunne glede seg over et realistisk og troverdig bidrag til en ellers skrinn litteratur innenfor denne sjangeren her til lands.

Romanen ville likevel definitivt tjent på å være strammet betraktelig inn. Horgar utbroderer vel mye romanens bakgrunnsteppe, på bekostning av framdrift og dynamikk ellers. Utgivelsen svekkes også av en svært dårlig gjennomgått tekst; tekstoppsettet er så fullt av slurv at det blir et stort irritasjonsmoment. Dette er enkle ting å rette opp, og ville gjort denne ellers spennende framtidsvisjonen til en bedre leseopplevelse.