Mormor og de åtte ungene

Det er ingen vil om at «Mormor og de 8 ungene» vil få god respons fra barnas side. De fleste kjenner figurene fra før, handlingen er enkel, og det er lagt vekt på ikke å mase med for mange inntrykk. Å dømme etter «generalprøven» på Saga for en uke siden, var barna «med» hele tiden, og det var jevnt med latterutbrudd og interesserte kommentarer.

Dette som noe rent registrerende og refererende fra det ungdommelige publikums mottakelse av filmen.

Men er filmen dermed godt laget, sett med kritiske øyne? Jeg synes ikke det. Den har altfor mange skjønnhetsfeil, for å si det mildt. De største innvendingene vil jeg reise mot utviklingen, tempoet eller mangelen på sådant. Det er vel og bra at den skal utvikle seg rolig og uten mas. Men Mormor-filmen er direkte treg mange ganger, og det er noe annet. En annen innvending er mangelen på intuitiv barneinstruksjon. Det har tydelig vært instruktørens hensikt av replikkene skal komme mest mulig improvisert og uanstrengt. Men dette har ført til at mange replikker framsies utydelig og rotet, så mye av meningen faller bort. Også rent lydmessig er filmen dårlig ved flere anledninger.

Det er dessverre blitt noe skjemmende amatørmessig over den på flere felter. Anne-Cath. Vestly har gjennom mange år vist at hun kan skrive om selv de mest dagligdagse hendelser og skape spenning og moro ut av dem. Men hun burde betenkt seg på selv å framstille Mormor: Hun «agerer», slik amatører gjerne gjør. Rollen ville stått seg på å bli tolket av en profesjonell skuespiller.

Litt gammeldags miljømessig virker den også. Majoriteten av bybarn ville ha kjent seg bedre igjen i drabantymiljø i dag enn i trangbodde leiegårder på Grünerløkka. Men bevares, her skal jo boka følges...

Et skrikende behov er det for barnefilmer i dag, og slike burde totalfinansieres fra Statens side. Denne filmen er lagt på et relativt snaut budsjett, og det merkes påfallende flere steder at her måtte det produseres billig. Det gjelder ikke minst musikken.

Vi gjentar likevel fra innledningen at den uten tvil vil få et begeistret publikum, særlig hos de aller yngste årsklasser. Og vi ønsker produsentene lykke til med en fortsettelse, men da under rausere innspillingsforhold.