Moromann?

Å kalle motparten for «mørkemenn» er både barnslig og respektløst.

KLIMADEBATTEN: Det var med stor forundring jeg leste Erling Fossens kronikk «Det totalitære økosamfunnet» i Dagbladet 22/10. Han påstår at det ikke finnes noen vitenskapelig konsensus om jordens tilstand. Det er feil. I tillegg til FNs klimapanel (IPCC), finnes det en lang rekke andre respekterte vitenskapelige akademier som deler synet om menneskeskapte klimaendringer. Ser man på den vitenskapelige litteraturen eller går på meteorologi- og klimatologikonferansene, er det kun en forsvinnende minoritet som sår tvil om en økt drivhuseffekt.

Istedenfor å lese forskning.no som retter seg etter journalistiske standarder på bekostning av kvalitet og etterrettelighet, bør Fossen bruke RealClimate.org – som prioriterer etterrettelighet – som kilde for klimastoff. Det er nemlig ikke riktig at det er blitt påvist feil i Al Gores dokumentar. (Jeg synes for øvrig det er en skandale at forskning.no, som Fossen referer til, også tar sikte på å bli brukt i skolen; informasjonen på det nettstedet er etter min oppfatning ikke til å stole på. Fossens påstander er kanskje en bekreftelse på dette, siden misoppfattelsen man lett får på forskning.no, er nettopp at det ikke finnes noen konsensus.)

Å argumentere med at Gore representerer den ekstreme fløyen i klimaspørsmålet, er dessuten å snu situasjonen på hodet. Det er fornekterne av menneskeskapte klimaendringer som representerer en ekstrem minoritet, mens Gore videreformidler konklusjoner fra IPCC og den vitenskaplige litteraturen. Fossen gir en merkelig begrunnelse for kritikken mot Al Gore, nemlig at vi har en særnorsk splittelse med en fossil industri på den ene siden og en lutheransk miljøbevegelse. Men Al Gore er da ikke norsk!

Å kalle motparten for «mørkemenn», er både barnslig og respektløst. Når man så anklager andre for å frata sine meningsmotstandere all ære, blir det ganske komisk. Kanskje Fossens bidrag var ment å være morsomt?