60 DAGER BETINGET: - Morten Krogvold ble i dag dømt til betinget fengsel og en bot på 30 000 kroner for økonomisk mislighold. Til høyre advokat Sverre Lilleng, Morten Krogvold og til venstre tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Foto: Nina Hansen
60 DAGER BETINGET: - Morten Krogvold ble i dag dømt til betinget fengsel og en bot på 30 000 kroner for økonomisk mislighold. Til høyre advokat Sverre Lilleng, Morten Krogvold og til venstre tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Foto: Nina HansenVis mer

Morten Krogvold er dømt til 60 dager betinget fengsel og 30 000 i bot

I Oslo tingrett.

Morten Krogvold møtte i dag tidlig i Oslo tingrett siktet for overtredelse av bokføringsloven og likningsloven.

I ettermiddag falt dommen:

Dommen ble på betinget fengsel i 60 dag med prøvetid på to år, en bot på 30 000 kroner og et pålegg om å engasjere regnskapsfører i fem år.

- Som forventet - Dommen ble som forventet og er i overenstemmelse med påtalemyndighetens straffeforslag, uttaler Krogvolds forsvarer, advokat Sverre Lilleng.

I 2008 og 2009 hadde enkeltmannsforetaket hans en omsetning på 5,5 millioner kroner - uten at det ble regnskapsført.

Morten Krogvold har under hele etterforskingen samarbeidet med politiet og Skatt Øst, som anmeldte forholdet. Siktelsen er knyttet mangelfullt regnskap i flere år - og for ikke å ha levert selvangivelse, næringsoppgave eller utskrift av konti i årene 2007, 2008, 2009 og 2011.

Lover bot og bedring - Alt er min skyld, mitt ansvar. En agent sluttet, og en nærstående til meg overtok regnskapet, og da skjedde det en glipp. Samtidig holdt jeg på med et stort fotoprosjekt i Roma, som viste seg å ta mye tid og koste mer enn jeg hadde forventet, sa Krogvold i retten.

Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand skriver i dommen.

«Siktede er ikke tidligere straffet. Retten har over kommet til at siktede handlet forsettlig, men det kan ikke legges til grunn at han handlet i vinnings hensikt».

I formildende retning legges det vekt på siktedes erkjennelse av forholdene, at Krogvold har gjort opp for seg og at politiet har brukt uforholdsmessig lang tid, halvannet år, før de fikk anmeldelsen til de innkalte ham til avhør.

- Krogvold har ingen planer om å anke denne dommen, skriver advokat Lilleng i en e-post