Mot enighet i NRK-mekling

Kringkastingens Landsforening (KL) ble ved 05.30-tiden enig med NRK om forslag til ny tariffavtale.

KL organiserer om lag 1.100 NRK-ansatte. Enighet ble oppnådd etter langvarig mekling på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt.

Meklingen pågikk parallelt for KL og NRKs Tverrfaglige forening (TF) som organiserer om lag 900 NRK-ansatte. TF satt tirsdag morgen fortsatt i møte med meklingsmannen.

(NTB)