Mot et lukket USA?

BEFOLKNING: Innvandring er en unik ressurs som gjør USA til verdens definitive stormakt. Dagens innvandringsdebatt kan endre det.

ØKENDE INNVANDRINGSMOTSTAND: Arizona har vedtatt det strengeste lovverket mot innvandring i USA. Aktivister og Obama-administrasjonen mener regelverket er diskriminerende. Her anholder politiet i Phoenix en immigrant rett etter at loven ble vedtatt i juli. Foto: AFP
ØKENDE INNVANDRINGSMOTSTAND: Arizona har vedtatt det strengeste lovverket mot innvandring i USA. Aktivister og Obama-administrasjonen mener regelverket er diskriminerende. Her anholder politiet i Phoenix en immigrant rett etter at loven ble vedtatt i juli. Foto: AFPVis mer

|||USA ER FANGET i debatt om innvandring. Arizona vedtok nylig et lovverk som pålegger det lokale politiet å kontrollere oppholdstillatelsen til personer stoppet av andre grunner. De krever også at immigranter alltid skal kunne dokumentere sin egen oppholdstillatelse.

Obama-administrasjonen har kritisert loven, og kirkegrupper har protestert mot det de mener er diskriminering. En føderal domsstol har midlertidig blokkert vedtaket, med begrunnelsen at innvandring er et føderalt spørsmål. Loven har imidlertid vist seg populær også i andre stater, uavhengig av den juridiske prosessen som pågår.

Det viser at innvandring blir et stadig viktigere politisk spørsmål.

HVIS USA nå blir mer innadvendt og begrenser innvandringen kraftig, vil det få alvorlige konsekvenser for landets posisjon i verden. Den nåværende innvandringstakten gjør USA til et av de få industrilandene som kan unngå befolkningsnedgang og beholde sin andel av verdens befolkning. Dette kan fort endre seg hvis terror- og fremmedfrykt stenger grensene.

Frykten for den effekten innvandring vil ha på samfunnets verdier og amerikansk identitet, har eksistert helt siden nasjonens tidlige år. «Know Nothing»-bevegelsen på 1800-tallet var grunnlagt på motstand mot innvandring, spesielt mot irene. Asiater var trusselen fra 1882 og utover, og immigrasjonsbegrensningene i loven fra 1924 senket innvandringstakten i fire tiår.

På 1900-tallet nådde USA sin høyeste andel borgere født i utlandet: 14,7 prosent i 1910. I dag er andelen 11,7 prosent.

PÅ TROSS AV å være et land av immigranter, er flere amerikanere skeptiske til innvandring enn de som er positive. Avhengig av målemetode er enten et rent flertall for begrensning i innvandringen, eller så har samme svaralternativ størst oppslutning. Finanskrisen har økt motstanden. I 2009 ville halvparten av alle amerikanere begrense innvandringen, opp fra 39 prosent i 2008.

Både antall innvandrere, og hvilke land de kommer fra, skaper bekymring for effekten på den amerikanske kulturen. Data fra 2000 viser en sterkt voksende latinamerikansk befolkning på grunn av store bølger av både lovlige og illegale innvandrere. Demografer anslår at ikke-latinske hvite bare så vidt vil være i flertall i 2050. Latinamerikanere vil utgjøre 25 prosent, svarte 14 prosent og asiater 8 prosent av befolkningen.

DE FLESTE STUDIER tyder på at innvandrere nå assimileres mist like fort som sine forgjengere. Behovet for å kommunisere effektivt skaper, sammen med markedskreftene, et kraftfullt insentiv for å lære engelsk og å tilpasse seg samfunnet. Moderne media bidrar dessuten til at nye borgere i større grad enn for et århundre siden lærer landet å kjenne på forhånd.

Selv om en for stor innvandringstakt kan skape sosiale problemer, hevder tilhengere at innvandring i det lange løp gjør USA sterkere. 83 land og områder, blant dem de fleste industriland, har per i dag fruktbarhetsrater under det som skal til for å opprettholde en stabil befolkning. For å beholde sin nåværende befolkningsstørrelse, må for eksempel Japan tillate 350 000 nye borgere hvert år i de neste 50 årene, noe som er problematisk for en historisk innvandringsfiendtlig befolkning.

I MOTSETNING til Japan, er USA et innvandringens land, på tross av ambivalens. Census Bureau Projects anslår at befolkningen vil vokse med 49 prosent de neste 40 årene.

I dag er USA verdens tredje størst befolkede land, om 50 år vil det trolig fortsatt være det (etter India og Kina). Innvandringen er ikke bare viktig for økonomisk styrke, men vil også avhjelpe det politiske problemet aldrende befolkninger — som trenger stadig mer ressurser — skaper i industriland.

Forskningen tyder på at de direkte målbare økonomiske fordelene på nasjonalt nivå er relativt små, og at ufaglærte arbeidere kan tape på for stor konkurranse. Likevel er innvandrere med utdanning viktige for flere sektorer. En økning på én prosent i antallet innvandrere med universitetsgrad gir seks prosents økning i patenter per innbygger. I 1998 drev indisk- og kinesiskfødte ingeniører en fjerdedel av de høyteknologibedriftene i Silicon Valley, som sto for 17,8 milliarder dollar i omsetning. I 2005 hadde en av fire nye teknologibedrifter etablert det siste tiåret blitt startet med hjelp av utenlandskfødte.

Tilsvarende viktig er immigrasjonen for USAs «myke» makt. At folk vil komme til USA, og mulighetene for immigranter til å lykkes, gjør at landet har stor appell. USA er en magnet, fordi mange kan se seg selv som amerikanere, og fordi det er mange vellykkede amerikanere som ligner på folk i ulike land verden over.

FORBINDELSEN mellom innvandrere og familien og venner der de kommer fra, hjelper dessuten til å spre positiv informasjon om USA. I tillegg gir mangfoldet av kulturer forbindelser til en rekke andre land, og amerikanere får større innsikt og forståelse i globaliseringens tidsalder.

En framstående asiatisk politiker og observatør av både USA og Kina gjennom mange år, konkluderer med at Kina ikke vil gå forbi USA som den ledende stormakten i verden dette århundret. Årsaken er nettopp at USA klarer å tiltrekke seg de beste og smarteste fra resten av verden, og smelte dem sammen i en mangfoldig kultur for kreativitet. Kina har en større befolkning å rekruttere fra, men etter hans mening vil den sinosentriske kulturen fostre mindre kreativitet enn i USA.

DET ER IKKE VANSKELIG å forstå motstanden vanlige amerikanere har mot å konkurrere med innvandrere i en periode med høy arbeidsledighet. Men det er ironisk hvis innvandringsdebatten nå leder til en politikk som begrenser en av de unike ressursene som gjør landet så sterkt.

Copyright: Project Syndicate, 2010
Oversatt og tilrettelagt av Dagbladet