Møt Shabana på nettet

Debattinnleggene strømmer inn til Fundamental.net, ledet av Shabana Rehman. - Vi har åpnet et kumlokk, sier hun til Dagbladet.no. Torsdag møter du henne på nettet.

Fundamental.net utgis av DB Medialab (som gir ut Dagbladet.no), og er et nettsted for «kontrastene, pluralismen og splittelsen som preger et multikulturelt samfunn», som de presenterer seg selv.

Redaktør er Shabana Rehman, som også er kjent som standup-komiker. Hun er fornøyd med mottagelsen nettstedet har fått siden lanseringen tirsdag.

- Vi har fått over 150 debattinnlegg, og det er kommet inn kommentarer på alle artiklene vi har ute. Vi har fått reaksjoner fra folk med forskjellige holdninger og utgangspunkt. Folk opplever forandringene et multikulturelt samfunn fører til som konfliktfylte, men også som en mulighet til å se samfunnet med andre perspektiver.

Fundamental er et ukesmagasin på nettet, men satser på jevnlige oppdateringer i løpet av uka for å følge mediebildet. Shabana lover at det ikke vil bli kjedelig.

- Vi har løftet opp et kumlokk, og under der ligger det en masse som trenger luft og solskinn. Fundamental er et mini-Norge der vi vil samle folk til debatt, og skape åpenhet rundt temaer noen vil holde lokket nede over. Vi kommer til å røre ved både positive og negative krefter i samfunnet

Torsdag møter du Fundamental-redaktør Shabana på nettet kl. 14.00. Send inn ditt spørsmål nå.

Fundamental finner du på www.fundamental.net. Blir Koranen feiltolket? Vel, hva er det som ikke er manipulert når det gjelder diskusjonen om kjønnsrollene idag? Rent praktisk så er det vel slik at mannen og kvinnen er eneveldige på hvert sitt "område" , og når dette mønsteret møter andre mønstre så vinner mannen,slik at vi ikke lenger har et kjønnsrollemønster, men et flerhodet monster i stedet. Slik vi har eksempler av i de allerfleste kulturer.

Shabana Skal hilse tvillingene:)

Shabana Hei Shabana Ja, jeg tror også det er annegenerasjonen som har det vanskeligst. Men det trenger ikke å være slik, verden har gjort sine erfaringer, og England og Amerika, har masse film, litteratur og kunst som kunne hjelpe oss. Ellers så er det jo også slik at det også er en konflikt om forskjellige historiske tider, livssyn og mye mer. Hvis vi skjønte å se på dette med en frihet istedefor tvang,da trengte kanskje ikke denne prosessen å bli så smertefull?

Shabana hei Stort sett så har ikke mediainnteressen vært plagsomt, jeg har fått være meg selv og fått tatt opp konfliktene uten å ha blitt fremstilt som et offer. Selv om mye av det jeg har snakket om har vært ganske alvorlig.Jeg har ønsket debatt rundt disse tingene som preger et samfunn hvor kulturer møter hverandre, og nye vokser fram.Enkelte ganger har jeg måtte minnet meg selv på at det er jo pågrunn av humoren og gleden jeg er blitt synlig. Og det er jeg meget glad for. Håp, humor og dialog er like viktig som det er å ta opp det som gjør at vi lider.

Shabana Pakkisgjenger Jeg synes det er trist at mennesker ødelegger for hverandre. Det er så mye krefter som kunne vært snudd til så mange muligheter i stedenfor begrensninger.

Shabana Pakistan Nei jeg veit ikke, brunosten smaker bedre her...også synes jeg ikke det er noe stas å tenke på å være i Pakistan ,jeg snakker jo gebrokkent urdu, med tanke på hvor kjip det som snakker gebrokkent norsk blir behandlet....

Shabana Du er tøff! Takk Sigmund.....Freud?

Shabana Har du mange brødre, fettere og onkler og sånt du eller? :)

Shabana ? Det finnes mange veier til det. Det beste og enkleste er å skrive en kort tekst om noe DU synes er morsomt, gå opp på en standup scene ( Lille, Reis Deg Komiker klubb, Standup Norge) og så gjøre det igjen og igjen til du blir så god at andre synes det er like morsomt.

Shabana Født muslim! Put the Fun back in Fundamentalism:) Du får komme på nett sida vår å chatte :)

Shabana sensur på debattene på fundamental.net vår "veiviser" inn til debatten ble misforstått av så mange ,at debatten ble dratt ned til et nivå som ikke var verdig en så alvorlig problemstilling. Men vi lover at temaet arrangerte ekteskap, tverrkulturelle ekteskap etc vil komme til bake på debatt siden. Fundamental.net er en invitasjon til åpenhet om temaer vi både liker og ikke liker å snakke åpent om, men som angår oss alle. Vi sletter innlegg som åpenbart er uten et meningsbærende innhold.Man kan kalle det sensur, eller man kan kalle det et forsøk på å ha en konstruktiv debatt

Shabana bokplaner og skryt Jeg holder på med et bok prosjekt , den kommer når den er ferdig, og det vet jeg ikke helt når enda.

Shabana Et lite spørsmål. En politikk som er mer våken når det gjelder årsakene til kriminalitet, barneoppdragelse, og en intergreringspolitikk med innsikt i og krav til kjønnsrollemønstrene, vil kanksje snu at vi får urokråker som ødelegger for mange. Det vil si politikere som tenker langsiktig og nyansert og ikke følelsesladet og populisitisk, først da tror jeg på en forbedring. Hittil har jeg gjennom media fått inntrykk av at Hagen har for lettvinte løsninger på sammensatte konflikter. Kanskje skyldes det uvitenhet og fordommer som er blitt bekreftet?

Shabana What's happenin?? Ja, det var denne meningen med livet da :)

Shabana stand-up Takk for ros:)

Shabana Skriker for mye Du har tydeligvis ikke skjønt at jeg har ønsket respekt for den man er ikke for hva man har på seg eller ikke har på seg. Hvem er det kvinner tar på seg slør for? Slør er et symbol på ærbarhet, hvem blir da de som ikke går med slør? Æresløse? Skal den felles kvinnekampen tolerere dette synet på ikke slørkledde kvinner? Dette kvinnesynet ønsker jeg å synligjøre. Jeg har ingenting i mot kvinner som går i slør, men det jeg reagerer er at kvinner som velger bort sløret og ønsker selv å bestemme over sin sosiale og seksuelle frihet blir møtt med undertrykking, vold og hets. Kvinner har ikke frihet til å velge bort det de ikke ønsker. Det at du har hengt deg oppi i "nakenheten" min viser jo hvor sterkt også du reagerer på en atferd som er forbeholdt "æresløse" kvinner utfra et viss kvinnesyn. Jeg vil ha vekk begrepet æret. Det er middelaldersk begrep som i dag blir brukt til å kontrollere kvinners seksualitet. Psykisk og fysiske trusler blir hverdagen til de som ønsker å bryte ut. Det trenger ikke å være slik hvis flere kunne få være seg selv. Vår frihet må ikke begrensens av frykt for andre. Slik det er med den kvinnedrosje-saken, hvorfor skal vi akseptere et samfunn som retter seg etter overgripere? Hva blir det neste? Atskilte jente og gutteklasser, kvinnekinoer ( før klokken tre på dagtid) ? Kvinner som velger sløret bør også vise solidaritet til "nakne" kvinner, for til syvende og sist dreier det seg om kvinners verdighet som mennesker, med eller uten klær. Tar gjerne debatten videre til fundamental.net

Shabana Det er mye som er manipulert av mannsjåvinismens møte med det moderne og likestilte samfunn.

Shabana islam Jeg reagerer akkurat som deg på at man hele tiden trekker inn Islam som fiendebilde. Det usynliggjør de sosiokulturelle konfliktene. Det stemmer at jeg ennå ikke har leste hele koranen, men studert religion har jeg, og det er også ikke helt relevant for spørmålene jeg tar opp som er knyttet til menneskerettigheter. Men mennesker som misbruker religionen til å kue mennesker, er vel til Islams fordel at noen tar opp kritisK? Jeg kritiserer først og fremst holdninger som de som bryter ut av kultur og religion bli møtt med, og ikke selv kulturen eller religionen. Som regel er dette godt vevd inn i hverandre. Noen må nøste opp.

Shabana Aamen

Shabana Kultur og identitet he he , 4,5 millioner harryer? jeg veit ikke om jeg er helt enig. Betyr det at integrering av innvandrere er integrering til å bli mer harry? ( i så fall skjønner jeg mora mi , som fortsatt går i posebukser og snakker godt gebrokkent norsk) Dessuten, er det ikke slik at de mest høyrøsta ultraurbane harry-disserne selv er fra bygda?

klem fra Shabana Bare Ros Jeg trenger ikke å gjøre den "innlysningsjobben" jeg gjør, men jeg blir allikevel motivert til å gjøre det for jeg klarer ikke å se at barn som vokser opp flerkulturelle miljøer, uansett bakgrunn , ikke blir sett og forstått. Vi greier ikke å gi barna en konstruktiv og rettferdig oppdragelse, hvis de voksnes uvitenhet er preget av fordommer, hykleri, og dobbeltmoral. Håper at Fundamental.net kan være en vei til større åpenhet. Også rundt det vi ikke tolererer.

Shabana Ja, Hanif Qureshi, og forfatteren av "Kvinner som løper med ulver", bøker av disse forfatterne har gitt meg nøkler til min selvforståelse.

klem fra Shabana log itne beghrat ho ge hen???????+ Vel, neste generasjon døtre og mødre kan ikke sviktes fordi vår generasjon ikke turte å snakke om overgrepene som blir begått mot deres seksualiv og rettigheter. Det er jo avskyen, skammen og fortielsen som til slutt skaper så stor avstand mellom kvinner og menn at man tar livet av hverandre for ærens skyld! Ingen er tjent med at "en hel befolkning" fortier årsakene. Verken menn eller kvinner. Det som er skittent er presset menn legger på kvinner for å rettferdigjøre sin dobbeltmoral.

Shabana Hektisk liv. he he, flerkulturelle forhold, det er jo det som er tingen. Det er to ting jeg har å si om det: 1. det kan jo ikke være så farlig med den løkpølsa på 7.eleven, 2. Jo mer kjærlighet jo bedre.

Shabana Ikke så mye Takk :)Det er jo først og fremst mennesker vi er. og så kommer alt det andre kultur og religion har funnet på for oss.

klem fra Shabana Innvandrer Ja, det finnes negative holdnigner,kjønnsrollemonstre, og inngrodde fordommer mot kvinner som er så synlige offentlig på den måten jeg har valgt å være. Mitt viktigste støtte er min egen anerkjennelse av min verdighet . Ellers så har jeg støtte av alle som kjemper for, og søker å kunne bestemme over livet og kroppen selv. Det vil si: ganske mange :)

Shabana SINT Skam? Ære? her er mitt svar (og krav!) til det, et dikt: AKSEPT Hvil deg nå min fortidsvenn Hvil deg forsiktig ved min side. Betalt har jeg all min gjeld, ingen nød du nå skal lide jeg er veldig sliten selv Denne dagen er en gave på reisen hvor vi leter leter og leter etter de ennå ikke sette muligheter I mitt sinn er hva du har krevet, men trofaste venn de bånd er revet Vi rives nå løs fra det du meg gav ta evig fred kjære kjære æreskrav

Ærverdig hilsen fra Shabana Hjelp meg shabana Jeg skjønner godt hva det mener med innvikla og manipulativt system. Det er synd at du opplever det presset. Er det ingen andre i familien som kan snakke med foreldrene dine? Det er en psykisk tøff prosess du kommer til å gå gjennom, men si ifra, noen ganger blir presset så sterkt at man glemmer å fortelle foreldrene hvordan man har det, og lider i det stille. Si til dem : hva er det de ønsker? Ha en tvanggiftet og skilt sønn eller en lykkelig sønn? De manipulerer deg med følelser og lojalitet du har overfor dem. Javel så krev samme lojalitet til ditt følelsesliv av dem.Lykke til. Det finnes også en kontakttelefon som kan hjelpe deg videre. Tror det er i regi av røde kors.

Klem fra Shabana Ulike planeter? Det er iallefall viktig at unge og voksne menn fra alle religioner diskuterer mannsrollen i et flerkulturelt perspektiv, slik det er nå så skaper det masse unødvendige kulturkonflikter når barn oppdras med kræsjende kvinnesyn og forvnetninger til mannsrollen som til sammen skaper dobbeltmoral. At ledere kommer ut av bedehusene sine og tar hverandre i hånda ...ja det vil vi nok oppleve, vi mennesker vil vel ikke utrydde oss selv helt heller? Og gjør vi det, hvem skal da besøke Gud i paradiset?

Shabana Norges beste - mest sexy! Min eggstokker er allerede lovt bort :).

Shabana Hvem er jeg ?? Det finnes et svar på ditt spørsmål, og det finner du først når du begynner å lete etter svaret inni deg. Det er bare du som kan definere hva din identitet er, det er en del av det å bli voksen. Jeg anbefaler deg å lese litteratur skrevet av 2.generasjons innvandrere i andre vestlige land. Shabana

Shabana:) Etniske nordmenn ikke kulturelle? Jo , det særnorske finnes nok , men der kulturer smelter sammen blir det særegne uttynnet. Fundamental er også et sted for alle særinger med meninger om noe som ikke er sært, ( når vi først er i gang med å inkludere ALLE )- Det er ikke øst og vest som to motpoler som er vesentlig for oss. Fundamental er mer i retning retten til å være seg selv og ikke hva kulturer forventer av deg at du skal være. Slik kan kanskje nye identiteter vokse friere fram, ikke på bekostning av hverandre, men på tross av hverandre.

klem fra Shabana

PÅ NETT: Shabana Rehman har lansert et eget nettmagasin for debatten om det multikulturelle Norge. Torsdag møter du nettredaktøren og standup-komikeren på nettet.