Møt Shabana på nettet

Debattinnleggene strømmer inn til Fundamental.net, ledet av Shabana Rehman. - Vi har åpnet et kumlokk, sier hun til Dagbladet.no. I dag møter du henne på nettet.

Les svarene her

Fundamental.net utgis av DB Medialab (som gir ut Dagbladet.no), og er et nettsted for «kontrastene, pluralismen og splittelsen som preger et multikulturelt samfunn», som de presenterer seg selv.

Redaktør er Shabana Rehman, som også er kjent som standup-komiker. Hun er fornøyd med mottagelsen nettstedet har fått siden lanseringen tirsdag.

- Vi har fått over 150 debattinnlegg, og det er kommet inn kommentarer på alle artiklene vi har ute. Vi har fått reaksjoner fra folk med forskjellige holdninger og utgangspunkt. Folk opplever forandringene et multikulturelt samfunn fører til som konfliktfylte, men også som en mulighet til å se samfunnet med andre perspektiver.

Fundamental er et ukesmagasin på nettet, men satser på jevnlige oppdateringer i løpet av uka for å følge mediebildet. Shabana lover at det ikke vil bli kjedelig.

- Vi har løftet opp et lokk, og under der ligger det en masse som trenger luft og solskinn. Fundamental er et mini-Norge der vi vil samle folk til debatt, og skape åpenhet rundt temaer noen vil holde lokket nede over. Vi kommer til å røre ved både positive og negative krefter i samfunnet

I dag møter du Fundamental-redaktør Shabana på nettet kl. 14.00. Send inn ditt spørsmål nå.

Fundamental finner du på www.fundamental.net.

Les svarene fra dagens nettmøte:

PÅ NETT: Shabana Rehman har lansert et eget nettmagasin for debatten om det multikulturelle Norge. I dag møter du nettredaktøren og standup-komikeren på nettet.