«motell» - et sted å være

Det nærmer seg ferietid og begrepet «motell» kan gi mange slags assosiasjoner. Men litteratur er kanskje ikke det aller første man tenker på. Selv om man selvsagt også på motell kan lese god litteratur.

Det nærmer seg ferietid og begrepet «motell» kan gi mange slags assosiasjoner. Men litteratur er kanskje ikke det aller første man tenker på. Selv om man selvsagt også på motell kan lese god litteratur.

  • «motell» er navnet på et nytt litterært tidsskrift, eller som redaktørene kaller det - en antologi. En lesebok. «motell» er et annerledes litterært tidsskrift. Det er ikke akademisk, og skal ikke inneholde lange vanskelige tekster. Forfatterne står ikke i fokus, bare tekstene deres. Redaktørene Kyrre Andreassen og Terje Thorsen håper at «motell» kan fylle et tomrom (i forhold til andre litterære tidsskrifter på markedet), samtidig som de understreker at det ikke er en protest, snarere en markering - hva nå det enn skal bety.
  • «motell»-redaksjonen er uavhengig av forlagsinteresser og velger ut tekster den selv har et personlig forhold til. Den har inntatt holdningen «ikke kontakt oss, vi kontakter deg». Redaksjonen tar kontakt i den grad den er interessert i en tekst, den mottar ikke bidrag. I det første nummeret av «motell» er blant andre forfattere som Niels Fredrik Dahl, Per Ivar Martinsen og Aleksander Melli representert ved intervjuer og nye tekster.
  • Et motell er et enkelt sted. Det pretenderer også «motell» å være. Og blir dermed også ganske pretensiøst gjennomført. Hele antologien har en konsekvent tekstrenhet. Også intervjuene. Leserne kan få et inntrykk av at spørsmålene er blitt stilt skriftlig og at intervjuobjektene har svart skriftlig. Et tekstvennlig grep, men ikke like leservennlig. Det fins ikke bilder av forfatterne, men fotografen Tom Martinsen har tatt det bokstavelig talt treffende bildet på omslaget og er representert med en egen fotoseksjon inne i bladet, hentet fra utstillingen «Vest - en veifortelling». Et kjærkomment hvile for slitne leserøyne, presentert under mottoet: «If you don't know where you're going, the road will take you there.»
  • Motell er sjelden et blivende sted. Et motell stikker man innom enten man er på reise eller på vei hjem. «I write to go home» er sitatet som innleder denne antologien. Leserne av «motell» får nyskrevne tekster med seg på veien dit.