Moter i Oslo - sex i Finnmark

Finnmarkingene kjøper bare en tredel så mange utenlandske blader som Oslo-folk. I Finnmark går det i sex, bil og data, mens det urbane Norge sverger til mote og interiør. - Forskjellene mellom by og land er store, fastslår Gunnar Farstad i Narvesen.

I dag prøver Narvesen å selge oss 1200 utenlandske blader. I 1987 var tallet 300. I mellomtida har vi fått den store verden hjem, via bladdisken. Men ikke i like høy grad over hele landet.

Fiff og harryer

Det er enorme ulikheter mellom hva folk leser i storbyer som Oslo og i mer landlige områder. Tallmaterialet Narvesen presenterer, er med på å underbygge fordommer byfolk har mot bønder, og omvendt.

- Vi er bare sånn! Det er tydelig at utenlandske blader er et urbant uttrykk. 25 prosent av det totale salget er i Oslo. 60 prosent av alle utenlandske blader i Norge selges i Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag, sier Gunnar Farstad i markedsavdelingen i Narvesen.

- Men det leses på andre språk i andre fylker også?

- Ja, men også der er det store regionale forskjeller. 35 prosent av de utenlandske bladene som selges i Hedmark er bilblader. I Oslo utgjør bilbladene bare 7-8 prosent. I Troms står erotiske blader for 22 prosent av omsetningen. Finnmarkingene er også storforbrukere av importert erotikk, med 16 prosent. I Oslo er tallet bare 9,7 prosent. Dameblader, interiør- og datablader selger langt mer i Oslo enn i resten av landet. Her er det de urbane interessene kommer for en dag.

- Hvilke «snobbefylker» har vi, ved siden av Oslo? Hvis parametrene er salgstallene for dame- og moteblader, interiør- og aktualitetsmagasiner og datablader?

- Akershus, Hordaland, Vestfold og Rogaland, hvis disse parametrene legges til grunn.

- Og i den andre enden av skalaen, «harryfylkene»? Hvis parametrene er bil og erotikk?

- Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Norsk bladsuksess

I dag kan du få kjøpt nisjeblader for de særeste interesser, som piercing og modellbilsamling.

- Hittil smaleste nisjeblad er et ferskt transeblad, Girl Talk, sier Narvesens Gunnar Farstad, nettopp hjemkommet fra Montreal, der han har deltatt på Distripress-konferansen. Her møtes bladeksportører, importører og de store forlagene. Det er her man først registrerer bladtrendene.

- Men nå sitter de store forlagshusene på gjerdet etter å ha rotet seg bort på dotcom-eventyr. De har opplevd stagnasjon og økonomisk tilbakegang. Mye av det innovative er det små, uavhengige nisjeblader som står for. I Montreal var det spesielt gøy å høre at norske Fjords, Dådyr, Hot Rod og Carl's Cars blir beundret internasjonalt. Der borte var jeg stolt over å være norsk, sier Farstad.

I Norge har det skjedd dramatiske ting i bladmarkedet. Familiebladene stuper, og sladderbladene fyker til himmels. Den utviklingen har vedvart en stund.

- Og det kommer bare til å fortsette. Nå er det spesialbladene som er vinnerne.

VekstSpesialblader har hatt en enorm vekst. Men det er stor forskjell på hva ulike forbrukere kjøper. Gunnar Farstad i Narvesen forteller at forskjellen på by og land er stor når det gjelder kjøp av blader.