Møter med Borges

- Jeg har ikke alltid sans for å gå i forfatteres fotspor, men med Borges gjorde jeg det, sier Jan Kjærstad.

Den fabel-aktige forfatteren

Han besøkte de stedene Borges bodde og arbeidet, og tigerburene i Buenos Aires.

- Hva er det mest markante ved Borges' forfatterskap?

- For meg blir det at han skapte ny virkelighet. Borges speilet ikke bare verden, han utvidet den. Borges viste at det å «finne på» har en egenverdi.

- Hvordan var det å lese Borges første gang?

- Et sjokk. Fordi det var noe helt annet. Det utvidet min idé om hva som er bra, jeg oppdaget at det fantes nok en måte å fortelle noe på. Og jeg har aldri trodd helt på det han har sagt, at han var for lat til å skrive langt.

- Hvilken fortelling er yndlingsfortellingen?

- Den som heter «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius», for den har jeg aldri skjønt. Jeg har lest den sju ganger, og hver gang er det et punkt der det glipper for meg.