Motgang for Michelet

Opplaget synker og abonnentene står ikke akkurat på døra. Klassekampens redaktør, Jon Michelet, innrømmer at Klassekampen strever i motgang.

Avisopplaget ligger nå på om lag 7000 daglige eksemplarer, gjennomsnittet for i fjor var drøyt 8000. Opplagsraset startet etter Michelets omstridte overtakelse av den revolusjonære dagsavisa i fjor høst.

- Det var jeg forberedt på, for da hadde vi en organisert aksjon for å få folk til å si opp abonnementet, sier Michelet.

Mislykket verving

Det han imidlertid ikke var forberedt på, var hvor vanskelig det skulle bli å finne nye abonnenter til erstatning for de gamle og svikefulle. En verveaksjon i studentmiljøene har ikke ført til store resultater.

- Nei, vi har ikke lyktes med den, men vi gir ikke opp. Vi må vende oss mot yngre lesergrupper, sier Michelet.

Redaktøren mener opplaget må opp i 7500 hvis driften skal gå i balanse i inneværende år. Han tror ikke det vil bli lett, men setter en viss lit til at opplagstallene for mars tyder på at nedgangen har stoppet opp.

Ny kapital

- Det jeg er mest redd for er at vi skal bli tvunget til å spare oss til fant, sier Michelet.

En kampanje for å hente inn 5,5 millioner kroner i ny aksjekapital til avisa går ifølge Michelet etter planen. Hittil er det tegnet nye aksjer for 1,5 millioner.