Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Motmakt, EU og tøv

Dersom EU-spørsmålet hadde handlet om supermakt og lukrative kontrakter for norsk våpenindustri, da hadde også jeg stemt nei.

ARNE FOSS

hadde en artikkel i Dagbladet mandag om mitt angivelige nye veivalg i sikkerhetspolitikken som gjorde at jeg ikke visste om jeg skulle le eller gråte. Han hadde lest en artikkel i Aftenposten om utviklingen av EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk der jeg blant annet hadde to setninger om situasjonen for vår forsvarsindustri. Dette trekker han ut i det vide og brede og får det til at jeg vil inn i EU via Kongsberg. Dessuten er mitt nye alternativ at jeg vil ha et opprustet Europa som svar på USAs militærmakt. Og her skal Norge virkelig tjene penger, på opprustning, hvis vi kommer inn som medlem. Det er vel gråte jeg bør gjøre når det går an å forholde seg til disse spørsmålene på en slik måte.

Faktum er at EU bygger opp sin forsvar- og sikkerhetspolitiske dimensjon. Dette er ikke et forsøk på å skape en alternativ militærmakt til den USA har. Men det er et svar på det forhold at Europa ikke har vært i stand til å gripe inn i konflikter på sitt eget kontinent der folkemord og etnisk rensing har funnet sted. Derfor har EU lenge bygget opp en krisehåndteringsmekanisme som skal brukes nettopp i slike tilfeller i henhold til de såkalte Petersbergbestemmelsene. I denne strategien inngår også en sterk sivil komponent, blant annet en politistyrke.

DE NYE stridsgruppene

til EU er en del av dette. Generalsekretæren i FN har blant annet sagt følgende om dette: «EU og dets medlemmer betaler en svært stor del av EUs utgifter som jeg er svært takknemlig for, men jeg ser mot Europa av enda større grunner enn det. Derfor hilser jeg velkommen utviklingen av EUs kapasitet innen forsvar- og sikkerhetspolitikken og fremskrittene som vi gjør sammen når det gjelder krisehåndtering. Jeg vil at det ikke skal være noen tvil om hvor viktig dette er for FN. EU vil være i stand til å forsyne oss med spesialisert kapasitet som våre store troppebidrag ikke har og dere kan utplassere hurtigere enn vi kan». Foss skriver: «Han (Jagland) og andre politikere er bare opptatt av maktspillet. Han sier ikke klart hva EUs motmakt skal brukes til». Jo, jeg sier det samme som Kofi Annan. Til å sette en stopper for kriser som kan utvikle seg og bli til folkemord, slik vi så det på Balkan, og som Europa uten USA ikke hadde noen egen mulighet til å gjøre noe med.

Det er eksplisitt sagt i Petersbergerklæringen og det dokumentet som ligger til grunn for stridsgruppenes etablering at EU skal bruke sine styrker på mandat fra FNs sikkerhetsråd. Sverige og Finland skal være med i en av stridsgruppene. Tror Foss at disse landene er med på dette, og for øvrig sterkt støtter utviklingen av EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske dimensjon, hvis det hadde vært ledd i en oppbygging av EU som en gammeldags militærmakt?

SÅ KOMMER rosina

i pølsa. Foss skriver: «Jagland antyder at tida er moden for EU, Norge og Kongsberg til å satse på våpenindustri og våpenteknologi i dette spillet». Jeg tror ikke noen seriøs kommentator i noen seriøs europeisk avis kunne få seg til å legge ut det jeg skrev på en slik måte. Jeg redegjorde for et faktum. Nemlig det at vi har et forsvar og en våpenindustri. Så vidt jeg har sett har ingen gått inn for å avskaffe dette. I alle år etter krigen har vi hatt fordeler av å være med i samordnede forsvarsprogrammer på grunn av vårt Nato-medlemsskap. Jeg mener at så lenge vi har et forsvar bør vi fortsette å få noe mer ut av det enn rent forsvar. Det er den muligheten som kan gå tapt hvis vi blir stående utenfor det som nå bygges ut. En ting er jeg i hvert fall helt sikker på. Europa kommer ikke til å la USA være enerådende når det for eksempel gjelder jagerfly og transportfly. Men det er uredelig å fremstille meg som en som vil ruste opp for at EU skal bli en militærmakt, som USA. Europa trenger forsvarsmateriell enten det skjer innen rammen av EU eller ikke. Ingen har gått inn for å ruste Europa ned. Men Foss tillegger meg ordet motmakt og spør: «tror Jagland virkelig at EU kan skaffe seg en tilsvarende militær slagkraft». Jeg har ikke brukt ordet motmakt i min artikkel i Aftenposten som Foss bygger på. Ingen har tatt til orde for at EU skal bli en militær supermakt. Men mange er enig med FNs generalsekretær om behovet for en krisehåndteringsmekanisme som EU nå bygger opp.

Det er hinsides alt det Foss tillegger meg og dermed EU: «Hva skulle EU bruke sin militærmakt til i forhold til USA? Til krig? Til politisk press? Da ville også EU bruke våpen i sikkerhetspolitikken.» Jeg må spørre, hva gjorde man i redningsaksjonene i Bosnia og Kosovo? Var det å bruke våpen i sikkerhetspolitikken?

JEG SKAL nevne

et eksempel der den krisemekaninsmen som EU nå bygger opp kan brukes, i første omgang den sivile delen. I Palestina. EU har til rådighet en sivil politistyrke som de har bygget opp som en del av krisehåndteringsmekanismen. EU har sagt seg villig til å rykke inn med store politistyrker i de palestinske områdene for å hjelpe den nye ledelsen med sikkerheten. Dette er helt avgjørende for å få fredsprosessen i gang igjen. Siden - hvis det noen gang skulle bli fred - vil det helt sikkert bli snakk om militære styrker. Er dette å bruke våpen i sikkerhetspolitikken? Ja. Men det er ikke å hisse til krig eller et uttrykk for supermaktambisjoner. Jeg kan gi et annet eksempel på nytten av et EU med en annen kultur og annen innfalsvinkel til å løse kriser, nemlig det som skjer med Iran. Her forsøker EU å få Iran til å forplikte seg til ikke å utvikle atomvåpen mot at Iran får økonomiske og handelsmessige fordeler i forhold til EU. Alternativet er at dette bygger seg opp til å bli en konflikt som ender med krig.

FOSS SKRIVER

at min visjon er en verden delt i blokker der EU, FN og Europa står på den ene siden og USA og Russland på den andre. Han benytter statsministerens som sannhetsvitne på at brikkene ikke har falt på plass slik. Jeg har aldri sett dette på den måten. Derimot har statsministeren tatt til orde for nødvendigheten av en motmakt til USA. Jeg har ikke tatt ordet i min munn. Det jeg mener er at det er nødvendig med et sterkere Europa som kan stå ved siden av USA og blant annet ta slike initiativ som nå gjøres i forhold til Iran og i Palestina. Forhåpentligvis vil det aldri bli nødvendig med militære aksjoner i andre deler av Europas naboskap som Ukraina, Georgia, Moldova og Kaukasus. Skulle det bli slike tilstander som på Balkan vil mange rope på noen som kan gjøre noe.

Beklager, Foss, at jeg nevnte Kongsberg i min artikkel. Det ga grunnlag for å skrive en kommentar som er noe av det mest uinformerte jeg har lest. For hvis vi skal ta stilling til medlemskap i en militær supermakt, der Norge skor seg på en våpenindustri hvis formål er å utvikle sofistikerte våpen som i USA, blir valget lett. Da stemmer også jeg nei.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media