Motstand mot pels

Etter at TV2-programmet «Rikets tilstand» satte søkelyset på norsk pelsdyrnæring, har interessen for dyrevern økt dramatisk. Motstanden mot pels vokser.

- Folk synes det er ekkelt med damer som kler seg i rester av døde og pinte dyr, sier Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH gjennom fire år. Hun har opplevd en strøm av henvendelser fra folk som har sett TV-dokumentaren som viste hva norsk pelsdyroppdrett handler om.

- Nå er det ikke bare de som er engasjert i dyrs rettigheter som reagerer, men et helt tverrsnitt av befolkningen. Folk vil ha mer informasjon og innmeldingsblanketter, forteller hun.

Martinsen er student på Veterinærhøgskolen på siste året og opplever folks nye bevissthet rundt pelsdyrhold som veldig positiv.

Vekket folk

- TV er et utrolig sterkt medium. Det programmet tok opp har vi jobbet med siden NOAH startet for 11 år siden, men «Rikets tilstand» vekket folk på en helt annen måte. Det er flott at så mange begynner å bli etisk bevisste forbrukere. Pels er plagg for ubevisste gamle damer. Når folk snur seg etter damer i pels er det ikke i beundring, men i avsky. Hvem tenner på damer som kler seg i restene av døde og pinte dyr? undres Martinsen.

Mens det for en del år tilbake var in å kle seg på en måte som viste at man var stinn av kroner, er det nå den diskré stilen som gjelder. Klær kan godt være dyre, men ikke prangende. Det blir sett på som uhipt og vulgært å kle seg på en måte som avslører rikdom.

- Det er trendy å vise at man er en etisk bevisst forbruker. Bevisstheten rundt etiske problemstillinger har også noe å si innen moteverdenen. Folk som vegrer seg for å bruke pels fordi de vet hvilke dyrelidelser som ligger bak et pelsplagg, vil aldri mer gå i pels, uansett om det skulle bli mote igjen. I Norge er salget av pels så lavt at 90 prosent av produksjonen blir eksportert. Gjerne til Øst-Europa og land i Østen der man ikke har så lange tradisjoner med velstand og menneskerettigheter.

Henger etter

I Norge liker vi å se oss selv som et foregangsland. Også innenfor etiske områder.

- At vi skulle være noen etikkens bastion i Europa er langt fra virkeligheten. Det er litt pinlig at EU forbød burhøns før vi rakk det. Og nå innfører resten av Europa så strenge regler for pelsdyroppdrett at næringen blir helt ulønnsom. Det er forresten en ulønnsom næring i Norge allerede. Den hadde ikke overlevd uten statsstøtte. 70- 80 millioner av våre skattepenger brukes årlig på å holde pelsdyr i trange bur, avslører hun.

Veterinærstudenten er glad for at nesten samtlige politiske partier er kommet på banen i etterkant av den avslørende dokumentaren på TV2.

- Alle partier bør ha med dyrevern i sine partiprogrammer. Pelsdyrnæringen er ekstrem. Det handler om å utnytte dyr og pine dem for noen skarve luksusplaggs skyld. Det er fint at folk fortsatt har evnen til å bli opprørte når de ser slik uetisk behandling av dyr, slutter Siri Martinsen i NOAH.