Motstandsmannen og NS-medlemmet

Svarte på lesernes spørsmål.

(Dagbladet.no): I dag er de nære venner og naboer på Høvik utenfor Oslo.

Men for litt over seksti år siden var Svein Blindheim (91) medlem av Kompani Linge, sabotør bak tyske linjer og toppmann i Milorg. Bjørn Østreng var brennende engasjert medlem av Nasjonal Samling og sjef for Vidkun Quislings livgarde. De to var dødsfiender.

Boka om dem er først og fremst en historie om forsoning, mener mannen som har ført den i pennen – tidligere Dagbladet-journalist Arvid Bryne.

Siste gjenlevende

– Blindheim og Østring er blant de siste gjenlevende tidsvitnene fra denne epoken. Meningen var at de fritt skulle fortelle sin historie, og det har de gjort. Uten at jeg dermed har vært noe mikrofonstativ for dem, sier forfatteren. 

I 2007 er det fortsatt ikke ukontroversielt å framstille de to på like fot, å postulere at den endelige forsoningen må være betingelsesløs – eller å gjengi Blindheims påstand om at Østring er en krigshelt.

I blant annet Aftenposten har debatten gått høyt om Bryne hvitvasker historien. Selv avviser Bjørn Østring påstandene om at han overtok innbo da han flyttet inn i en leilighet i Oslo som var ekspropriert fra en jødisk familie, og at han hadde kjennskap til jødedeportasjonene.

- Skulle ikke tro krigen var slutt

NÆRE VENNER: Bjørn Østring (90, til venstre) og Svein Blindheim (91) er i dag naboer og nære venner. Foto: SCANPIX
NÆRE VENNER: Bjørn Østring (90, til venstre) og Svein Blindheim (91) er i dag naboer og nære venner. Foto: SCANPIX Vis mer

– Boka berører en rekke vesentlige emner om krigen – slik som den fallerte nøytralitetspolitikken, myndighetenes ynkelige oppførsel, selve krigen og rettsoppgjøret som kom etter den. I debatten rundt bokutgivelsen overskygges alt dette av spørsmålet om en leilighet på Majorstua var tom eller ikke da Østring flyttet inn i den i 1943. Det forundrer meg, sier Arvid Bryne.

– En skulle faktisk ikke tro at det er 62 år siden krigen tok slutt.

<B>PÅ ØSTFRONTEN: Bjørn Østring sjekker resultatet av tysk bombing av Kirov-verket i Leningrad påskeaften 1942. Han er dekorert med det tyske krigskorset for fremragende innsats i kamp.
VAR LIVVAKT: Vidkun Quisling og Bjørn Østreng, som trodde på landssvikerens visjon om et forenet Europa under Tyskland og fortsatt mener Quisling er det største mennesket han har møtt. I denne hyllesten er Blindheim dypt uenig.