<strong>FERIEPARADIS:</strong> Prinsesse Märtha Louise har fått den private hytta Bloksbjerg på Hankø som forskudd på arv fra kong Harald. Før det tilhørte landstedet kong Olav. &nbsp;Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
FERIEPARADIS: Prinsesse Märtha Louise har fått den private hytta Bloksbjerg på Hankø som forskudd på arv fra kong Harald. Før det tilhørte landstedet kong Olav.  Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Manglet brukstillatelse, fikk pålegg om byggestans og hoffet grep inn da fagfolk trakk seg fra prinsessens private badeanlegg

Märtha Louises bassengbråk

Først ble prinsesse Märtha Louises private badebasseng brukt uten nødvendig tillatelse i flere år. Så trakk byggmesteren og arkitekten seg. Badeanlegget er fremdeles ikke ferdig - et tiår etter byggestart.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

HANKØ (Dagbladet): Det vakte oppsikt da prinsesse Märtha Louise i 2003 søkte Fredrikstad kommune om å bygge et stort badeanlegg med basseng, badehus, sanitæranlegg og 115 kvadratmeter terrasse på feriehytta Bloksbjerg i strandsonen på Hankø.

Prosjektet møtte protester, blant annet fra Oslofjorden Friluftsråd, fordi strandsonen, der hennes hytteeiendom på 15 mål ligger, er strengt regulert med byggeforbud.

Planene ble imidlertid godkjent og arbeidene igangsatt, ledet av det velrenommerte arkitektfirmaet Lund Hagem. De tegnet også kongeparets landsted på Mågerø utenfor Tjøme på 90-tallet.

Prinsesse Märtha Louise er i dag ikke en del av kongehuset. Hun frasa seg privilegier, tittelen kongelig høyhet og apanasjen i 2002 for å leve av egen inntekt. Siden 2007 har hun omsatt for godt over ti millioner kroner på engleskolen og andre opptredener.

Dokumenter Dagbladet har fått innsyn i viser at:

  • Märtha Louises badeanlegg ble brukt uten nødvendig brukstillatelse i flere år.
  • De ansvarlige fagfolkene trakk seg med kort tids mellomrom uten å ferdigstille prosjektet.
  • Det kongelige hoff grep inn for å redde byggeprosjektet.
  • 13 år etter at de byggemeldte arbeidene begynte, er de fremdeles ikke sluttførte.

Prinsesse Märtha Louises private basseng ble bygget i 2007, men siden det fremdeles gjensto arbeider på resten av badeanlegget, ble ingen sluttkontroll gjort og sendt til kommunen for godkjenning.

Manglet brukstillatelse

Kravet i den daværende plan- og bygningsloven var at «tiltaket (…) må ikke brukes før ferdigattest er gitt». Det samme framgår av den nåværende loven. Dersom mindre arbeider gjenstår kan man søke om en midlertidig brukstillatelse, som gjelder fram til man er helt ferdig.

Da anlegget ble tatt i bruk hadde Märtha Louise ingen slike attester eller tillatelser, viser byggesaksmappen Dagbladet har fått innsyn i. Det bekrefter også Fredrikstad kommune på direkte spørsmål. Men det hindret ikke prinsessen i å ta i bruk svømmebassenget på det fasjonable feriestedet.

- Svømmeanlegget var et søknadspliktig anlegg, som ikke kunne tas i bruk lovlig før en tillatelse er gitt fra kommunen, sier tidligere bygnings- og reguleringssjef i Fredrikstad kommune, Lasse Henriksen, til Dagbladet.

Henriksen hadde stillingen fra 2007 til 2013 og har saksbehandlet utbyggingen. Han ble seinere kommunalsjef i Moss.

Ba kommunen drifte

Et svømmebasseng på 60 kvadratmeter med pumpe for sjøvann og avansert utstyr trenger kyndig drift og vedlikehold. Det løste Märtha Louise ved å be avdelingen for Teknisk drift i Fredrikstad kommune om hjelp.

Hadde vi visst at det ikke var brukstillatelse for bassenget og at det var noe galt, så ville vi selvfølgelige ikke driftet det for henne Virksomhetsleder for drift, Tore Larsen, i Fredrikstad kommune til Dagbladet.

I 2007 signerte Märtha Louise og kommunen en avtale om drift av bassenget, til tross for at det ikke var godkjent til bruk av plan- og bygningsmyndighetene.

I åra som fulgte kjørte flere av kommunens ansatte fra Fredrikstad vestover, tok ferja over til Hankø og dro opp til eiendommen med den majestetiske utsikten over fjorden.

Spesifiserte fakturaer Dagbladet har fått innsyn i viser at bassenget i alle fall ble fylt i juni og tappet i august i årene 2008, 2009 og 2010.

- Det ble ikke opplyst til oss i plan- og bygningsmyndighetene at svømmeanlegget allerede ble tatt i bruk den gang. Hvorfor det ikke ble søkt om tillatelse på korrekt måte den gang, vet jeg ikke, sier Henriksen.

<strong>IKKE EN DEL AV KONGEHUSET:</strong> Prinsesse Märtha frasa seg privilegier, tittelen kongelig høyhet og apanasjen i 2002 for å leve av egen inntekt. &nbsp;Foto: NTB Scanpix
IKKE EN DEL AV KONGEHUSET: Prinsesse Märtha frasa seg privilegier, tittelen kongelig høyhet og apanasjen i 2002 for å leve av egen inntekt.  Foto: NTB Scanpix Vis mer

- Hadde vi visst at det ikke var brukstillatelse for bassenget, og at det var noe galt, så ville vi selvfølgelige ikke driftet det for henne, sier virksomhetsleder for drift, Tore Larsen, i Fredrikstad kommune.

Kommunen har ikke klart å framskaffe fakturaer for flere av årene avtalen var gjeldene. Et brev fra Fredrikstad kommune til prinsesse Märtha Louise viser at driftsavtalen ble sagt opp i 2013.

Stilte ikke spørsmål

Det var daværende avdelingssjef for drift, Kai Kristiansen Moen, som inngikk avtalen med Märtha Louise. Han ønsker ikke å kommentere saken.

I tillegg til å blant annet klargjøre bassenget med vann og klor, reparerte kommunens ansatte bassenget flere ganger.

I 2008 ble motorrommet oversvømt av vann. En motor måtte demonteres og sendes til Tyskland for reparasjon.

- Da driftsavdelingen inngikk avtale om å ta seg av det driftstekniske var det ikke naturlig å stille spørsmål om bassenget var godkjent, skriver Bygg- og eiendomssjef Bjørn Hansen i Fredrikstad kommune i en e-post.

<strong>BA KOMMUNEN DRIFTE BASSENG SOM MANGLET BRUKSTILLATELSE:</strong> Kontrakten med kommunen ble inngått i november 2007, fem år før Märtha Louise fikk midlertidig brukstillatelse til bassenget. Den manglende brukstillatelsen kommer ikke fram i avtalen prinsessen gjør med kommunen.
BA KOMMUNEN DRIFTE BASSENG SOM MANGLET BRUKSTILLATELSE: Kontrakten med kommunen ble inngått i november 2007, fem år før Märtha Louise fikk midlertidig brukstillatelse til bassenget. Den manglende brukstillatelsen kommer ikke fram i avtalen prinsessen gjør med kommunen. Vis mer

Advokat og partner i Codex, André Standberg, har hatt plan- og bygningsrett som spesialområde siden 1999. På spørsmål fra Dagbladet, vurderer han saken slik:

- Det var ulovlig å ta i bruk bassenget før den midlertidige brukstillatelsen var utstedt fra kommunen. Brukstillatelse eller ferdigattest kan enklest sammenliknes med utstedelse av «vognkortet» på byggetiltaket. Årsaken til dette er at det ofte er oppstilt vilkår i byggetillatelsen som blant annet skal ivareta sikkerhetshensyn, sier Standberg.

<strong>EKSPERT:</strong> Advokat og partner i Codex, André Standberg, har hatt plan- og bygningsrett som spesialområde siden 1999.
EKSPERT: Advokat og partner i Codex, André Standberg, har hatt plan- og bygningsrett som spesialområde siden 1999. Vis mer

Kritisk til kommunen

Advokaten opplyser at kommunen har hjemmel til å ilegge bøter dersom man bryter loven. Normalt kan man få en bot, for eksempel 50 000 kroner, for en slik overtredelse.

Han er kritisk til at Fredrikstad kommune driftet bassenganlegget for Märtha Louise når hun ikke hadde lov å bruke det.

- Jeg mener at de ikke burde gjort det. Kommunen bør ha rutiner for å kontrollere at eventuelle drift- og vedlikeholdsavtaler ikke inngås for anlegg som ikke har brukstillatelse eller ferdigattest, sier eksperten.

Resten av badeanlegg-prosjektet stoppet opp da byggmester Tor Egil Johansen trakk seg fra de uferdige byggearbeidene vinteren 2012. Johansen oppga ingen grunn i brevet til kommunen.

- Hvorfor ble anlegget tatt i bruk før det var innhentet tillatelser fra kommunen?

- Dere får ta kontakt med eieren av stedet, sier Johansen.

Pålegg om stans

Kort tid etter at byggmesteren trakk seg, skrev Fredrikstad kommune et brev til prinsessens sekretær ved Det kongelige Slott, Mari Sørli, der Märtha Louise pålegges å stanse arbeidene på det gjenstående dusjanlegget med tilhørende platting umiddelbart.

«Vi har 17.01.2012 mottatt melding fra byggmester Tor Egil Johansen som orienterer om at foretaket trekker sin ansvarsrett for tiltaket. Det betyr at prosjektet ikke lenger har den nødvendige kompetanse og ansvarsrettsforhold på plass, slik plan- og bygningsloven har bestemmelser om.», står det i brevet.

På dette tidspunktet gjensto det flere arbeider og ingen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest var søkt om.

Da arkitektfirmaet Lund Hagem fikk tilsendt det samme brevet, trakk de seg også fra prosjektet med øyeblikkelig virkning, viser korrespondanse med Fredrikstad kommune.

- Hvorfor ble anlegget tatt i bruk før papirene var i orden?

- Dette var et privat anliggende og en privatsak. Du får ringe til riktig adresse. Ring til Slottet og se hva du får til. Jeg har ingen kommentar, sier partner og arkitekt Svein Lund.

<strong>PÅLEGG OM STANS:</strong> Kort tid etter at byggmesteren trakk seg, skrev Fredrikstad kommune et brev til prinsessens sekretær ved Det kongelige Slott, Mari Sørli, der Märtha Louise pålegges å stanse arbeidene på det gjenstående dusjanlegget med tilhørende platting umiddelbart.
PÅLEGG OM STANS: Kort tid etter at byggmesteren trakk seg, skrev Fredrikstad kommune et brev til prinsessens sekretær ved Det kongelige Slott, Mari Sørli, der Märtha Louise pålegges å stanse arbeidene på det gjenstående dusjanlegget med tilhørende platting umiddelbart. Vis mer

Fastlåst situasjon

Da både arkitektfirmaet Lund Hagem og byggmester Tor Egil Johansen hadde forlatt prosjektet, grep slottsforvalter Ragnar Osnes inn som ansvarlig søker på badeanlegget i desember 2012. Med seg hadde han murerfirmaet Jan E. Engebretsen. Ingen av partene vil fortelle hva som gikk galt.

- Hvorfor rykket Det kongelige hoff, ved slottsforvalter Ragnar Osnes, inn og overtok ansvarsretten som ansvarlig søker på byggeprosjektet til prinsesse Märtha Louises private badeanlegg?

- «Bloksbjerg» på Hankø er prinsessens arv etter kong Olav. Etter en fastlåst situasjon med entreprenøren overtok slottsforvalter Ragnar Osnes ansvarsretten i 2012, skriver kommunikasjonssjef ved Slottet, Marianne Hagen, i en e-post.

Både Märtha Louise og Marianne Hagen opplyser til Dagbladet at å være ansvarlig søker på kongsdatterens private fritidseiendom på Hankø tilfaller slottsforvalterens arbeidsoppgaver.

Til tross for at hun lever et sivilt liv utenfor kongehuset til daglig.

- Dette lå innenfor slottsforvalterens oppgaver, skriver Märtha Louises talskvinne, Carina Scheele Carlsen, i en e-post.

Slottsforvalteren tok over

Osnes søkte deretter, på Det kongelige hoffs brevpapir, om midlertidig brukstillatelse på det private bassenget den 14. desember 2012. En søknad kommunen innvilget allerede den 4. januar 2013.

Da hadde det gått minst fire år siden bassenget ble tatt i bruk uten de nødvendige godkjennelsene.

Plan- og bygningsloven slår fast at det i en midlertidig brukstillatelse skal framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. En slik frist framgår ikke av vedtaket kommunen gjorde.

- Det er ikke kjent hvorfor slik tidsfrist ikke ble gitt, skriver Anna Auganes, leder på Regulering- og byggesaksavdelingen i Fredrikstad kommune, i en e-post.

Advokat André Standberg stiller spørsmål ved hvorfor en slik tidsfrist ikke ble gitt prinsesse Märtha Louise.

- Kommunen bør selv være interessert i at byggesaker blir ferdig behandlet og kvittert ut. De bør derfor bruke den hjemmelen de har i plan- og bygningsloven til å sette frist for utførelse av de mangler som foreligger ved utstedelse av midlertidig brukstillatelse og som dermed er de forhold som gjør at ferdigattest ikke kan utferdiges, sier eksperten.

Peker på kommunen

Dagbladet har stilt prinsesse Märtha Louise spørsmål om hvorfor bassenget ble tatt i bruk før tillatelsene var i orden.

Märtha Louise peker, via sin talskvinne Carina Scheele Carlsen, på byggmester Tor Egil Johansen og Fredrikstad kommune.

- Byggmester Tor Egil Johansen var ansvarlig for byggeprosjektet fram til 17.1.2012. Fredrikstad kommune driftet bassenget og fakturerte prinsessen for arbeidet. Slottsforvalter Ragnar Osnes kom inn i saken og fikk en midlertidig brukstillatelse, skriver hun i en e-post.

<strong>FIN UTSIKT:</strong> Prinsessen Märtha Louises private landsted ligger med utsikt over Hankøsundet. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
FIN UTSIKT: Prinsessen Märtha Louises private landsted ligger med utsikt over Hankøsundet. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Dagbladet har også informert Märtha Louise om at bruken av bassenget fram til den midlertidige brukstillatelsen var på plass betegnes som ulovlig.

- Fredrikstad kommune driftet i denne perioden badeanlegget, svarer prinsessens talskvinne.

Fremdeles ikke ferdig

Fredrikstad kommune påpeker at det er ansvarlig søkers oppgave å anmode om midlertidig brukstillatelse - eventuelt ferdigattest - når et tiltak er klar for bruk.

- Bygningsmyndighetene mottok anmodning om midlertidig brukstillatelse 14. desember 2012. Bygningsmyndighetene hadde ikke kjennskap til om tiltaket var i bruk før den tid, skriver Anna Auganes, leder på Regulering og byggesak i Fredrikstad kommune, i en e-post.

<strong>STORT:</strong> Bloksbjerg var tidligere kong Olavs sommerbolig. Nå er den prinsesse Märtha Louises, etter at den ble overdratt til henne i som forskudd på arv fra kong Harald. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
STORT: Bloksbjerg var tidligere kong Olavs sommerbolig. Nå er den prinsesse Märtha Louises, etter at den ble overdratt til henne i som forskudd på arv fra kong Harald. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- At det foreligger fakturaer fra drifts- og vedlikeholdsavtale innebærer ikke nødvendigvis at anlegget ble brukt, og bygningsmyndigheten har derfor ikke grunnlag for å avgi uttalelse om det foregikk «lovlig eller ulovlig» bruk, skriver hun videre.

Nekter å oppgi badeårstall

Advokat André Standberg sier til Dagbladet at hvis bassenget er i drift, så ansees det også å være i bruk.

- Kommunen har hjemmel i plan- og bygningsloven til blant annet å pålegge tiltakshaver opphør av ulovlig bruk. Kommunen forutsetter ofte da at tiltaket brukes som planlagt når tiltaket er i drift som planlagt, forklarer eksperten.

Märtha Louises talskvinne bekrefter at både prinsessens familie og andre utenforstående har badet i bassenget.

- Bassenget ble tatt i bruk da det var ferdig og Fredrikstad kommune driftet det fram til og med 2012, skriver Scheele Carlsen.

- Hvilket årstall ble bassenget tatt i bruk?

- Bassenget ble tatt i bruk da det var ferdig, og de har badet, ja, gjentar Scheele Carlsen, som nekter å oppgi når det er snakk om.

- Vi har ikke mer å tilføye! skriver prinsessens talskvinne i en sms.

Sist onsdag var det fremdeles ikke sendt inn noen bekreftelse på at utbyggingen er ferdig.

- De byggemeldte arbeidene er ikke ferdigstilte, skriver Carina Scheele Carlsen.

Økonomiske årsaker

Marianne Hagen ved Slottet opplyser at det er økonomiske grunner til at badeanlegget ikke er ferdig.

- Badeanlegget skulle bestå av et basseng og et overbygg med dusj. Fredrikstad kommune driftet bassenget fra det var ferdig fram til 2012. Prinsessen Märtha Louise har betalt for denne tjenesten. Overbygget med dusj har av økonomiske årsaker ikke blitt bygget. Derfor har badeanlegget heller ikke fått ferdigattest. Det er gitt en midlertidig brukstillatelse av bassenget i 2013 påvente av at hele anlegget skal ferdigstilles.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer