IKKE HØRT: Prinsesse Märtha Louise (t.h.) og Elisabeth Samnøy står sammen bak Astarte Education. Selskapets klage til PFU etter en artikkel av Bergensavisen ble ikke tatt til følge. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix .
IKKE HØRT: Prinsesse Märtha Louise (t.h.) og Elisabeth Samnøy står sammen bak Astarte Education. Selskapets klage til PFU etter en artikkel av Bergensavisen ble ikke tatt til følge. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix .Vis mer

Märtha vant ikke fram i PFU

Bergensavisens hemmelige reportasje fra Märthas englekurs var ikke brudd på god presseskikk, mener PFU.

|||
I mars klagde Prinsesse Märtha Louise og hennes samarbeidspartner Elisabet Samnøy Bergensavisen (BA) inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det skjedde etter at BAs journalist Linda Nilsen hadde fulgte deres tredagerskurs «Møt din skytsengel», uten å gi seg til kjenne, og senere skrev om opplevelsen der. Prinsesse Märtha Louise ønsket ikke å ha journalister til stede på kurset.

I dag ble klagen behandlet av PFU, og Bergensavisen ble frikjent.

•Se video fra PFU-møtet på journalisten.no.

- Ikke i strid med god presseskikk
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, var klar i sin vurdering da kunngjøringen ble diskutert i utvalget.

- Etter en grundig gjennomgang av saken mener jeg at BAs sak ikke er i strid med god presseskikk. Kurset er åpent for allmenheten, og krever ingen adgangstegn. De identifiserer heller ingen personer på kurset, og ingen krenkende opplysninger kommer fram.

- I tillegg har klageren blitt gitt mulighet til samtidig imøtegåelse, sier Kokkvold.

- Interessant sak
Kokkvold fikk støtte av blant annet en representant for allmenheten, filosof Henrik Syse.

- Det er en interessant sak, og en godt utformet klage jeg syns det er riktig at vi behandler. Til tross for min forståelse for klageren, klarer jeg ikke å se at dette er brudd på god presseskikk

- Betenkelig arbeidsmetode
Flere i utvalget som var usikre på om saken var viktig nok til å ikke gi seg til kjenne som journalist.

- Jeg syns det i utgangspunktet er en betenkelig arbeidsmetode, og jeg finner ikke at saken er av samfunnsmessig betydning. Jeg hadde håpet at flere her hadde vært enige med meg, men jeg er også på glid i denne saken, kommenterte Ingeborg Moræus Hansen.

Til tross for innvendingene som ble presentert, mente et klart flertall at saken var av offentlig interesse.

- Ikke relevant
Journalist John Olav Egeland kom med flere argumenter som talte for frifinnelse. Han argumenterte blant annet for at klageren ikke uten videre kan erklære noe for en privat sone.

- Det er ikke relevant at de ikke ville ha pressen til stede, kommenterte Egeland.

Slottet har ingen kommentar til saken.

Dagbladet kommer tilbake med mer.