JØRN HOLMES FORSLAG: Det kan innebære en løsning hvis mullah Krekar dømmes i Irak og soner en eventuell fellende dom i Norge, mener innleggsforfatteren.Foto: Adrian Øhrn Johansen
JØRN HOLMES FORSLAG: Det kan innebære en løsning hvis mullah Krekar dømmes i Irak og soner en eventuell fellende dom i Norge, mener innleggsforfatteren.Foto: Adrian Øhrn JohansenVis mer

Mulig gjennombrudd i Krekar-saken

Den foreslåtte løsningen vil kunne sendes et signal om at lederen for Ansar-al-Islam ikke lenger garanteres straffefrihet i Norge.

|||KREKAR-SAKEN: Nylig ble detaljene i Jørn Holmes råd til norske myndigheter om løsning i Krekar-saken lagt frem for offentligheten. Holme, som er tidligere sjef for politiets sikkerhetstjeneste (PST), reiser i sitt politiske testamente forslag som i hovedsak går ut ut på at den kurdiske mullahen, hvis egentlige navn er Najmuddin Feraj Ahmed, dømmes i Irak og soner en eventuell fellende dom i Norge.

På denne måten svekkes muligheten for at Irak gir Krekar dødsdom, noe som ville sette Norge i et vanskelig lys i forhold til det internasjonale rettssystemet. Et gjennombrudd i Krekar-saken gir en rekke positive konsekvenser: For det første sendes det et signal til ekstreme islamister globalt om at Najmuddin Feraj Ahmed, lederen for Ansar-al-Islam, ikke lenger garanteres straffefrihet i Norge. For det andre gir Norge med dette et viktig bidrag til kampen mot internasjonale terrornettverk. For det tredje åpnes det for en situasjon som i stor grad sammenfaller med den norske almenhetens rettsfølelse.
 
GENEVE-KONVENSJONENE begrenser Norges rett til å utlevere enkeltpersoner til andre stater dersom det er risiko for at vedkommende får dødsdomskjennelse i landet de sendes til. Det bør være kjent for de fleste at den nye irakiske føderasjonen praktiserer dødsstraff. Dette punktet er kanskje det viktigste hinder for at norske myndigheter til nå ikke har funnet noen løsning på Krekar-spørsmålet. Ved å foreta avgjørende presiseringer i det foreliggende forslaget kan Norge etter mange år med usikkerhet nærme seg momentum i saken.
 
TIL TROSS FOR at Irak praktiserer dødsstraff innenfor de sunniarabiske- og shiaarabiske delene av landet, så gjelder ikke føderal lovgivning uinnskrenket overalt. Dødsdom praktiseres ikke innenfor den kurdiske selvstyreregionen i Nord-Irak, et område der Krekar har sine aner. Dersom Norge får til en avtale med regionale selvstyremyndigheter i Kurdistan om hvilke roller de ulike parter inntar i en eventuell rettsprosess mot Krekar, rykker muligheten for løsning nærmere. Med dette reduseres sannsynligheten for en dødsdomskjennelse til et absolutt minimum, og Krekar-saken kan gå mot et gjennombrudd.