Mulighetenes statsbudsjett

De Grønne innbiller ikke velgerne at det grønne skiftet blir gratis og konfliktfritt, men vi viser at grønn satsing allerede raskt vil gi resultater i hverdagen.

ALTERNATIV: Rasmus Hansson lanserte i dag Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
ALTERNATIV: Rasmus Hansson lanserte i dag Miljøpartiet de Grønnes alternative statsbudsjett. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer
Meninger

Flyktningkrisen minner oss på at internasjonale problemer også blir Norges problemer. Derfor er et grønt skifte viktigere enn noensinne.  

Klimaendringer har lenge vært anerkjent som den viktigste utfordringen i vår tid, men i Europa overskygges den nå av den akutte situasjonen der et stort antall mennesker som flykter fra krig og nød til blant annet Norge. Mange av dem har rett på beskyttelse, enda flere ønsker bare et bedre liv. Norge har ikke vært forberedt på det store antallet asylsøkere, og bare uker før klimatoppmøtet i Paris har regjering og Storting kastet alt de hadde i hendene for å løse en varslet krise på overtid.   

Mens vi strever med å håndtere strømmen av flyktninger fra ufred og fattigdom er det viktig å huske at flyktninger også vi bli en av de aller sterkeste måtene klimaendringene vil gjøre seg gjeldende på. Allerede i dag er naturkatastrofer det som driver flest mennesker på flukt. Og vi vet at dersom vi lar den globale oppvarmingen fortsette vil tørke, vær, sviktende avlinger og andre konsekvenser drive mange ganger flere mennesker på flukt enn i dag. FN viser at opptil  200 millioner mennesker kan være fordrevne innen 2050, bare på grunn av klimaendringer.  

Denne høsten skal verdens land bli enige om en ny internasjonal klimaavtale i Paris. En absolutt forutsetning for er at rike land greier å overbevise en skeptisk verden om at vi omsider tar ansvar for vår egen forurensing, samtidig som vi bidrar til å gjøre grønn omstilling mulig i fattige land.  

Erna Solberg lovet tidenes mest ambisiøse og helhetlige klimapolitikk da hun overtok styringen. Foreløpig har hun lagt fram tre statsbudsjetter uten konkrete kutt i klimagassutslipp, verken på kort eller lang sikt. Derimot kutter Solberg-regjeringen grovt i klimabistanden.   

Begrunnelsen er at økt tilstrømning av flyktninger må finansieres. Men selve poenget med klimabistanden Solberg kutter er å bistå folk i å begge en trygg tilværelse der de er, så de slipper å bli drevet på flukt. Å kutte klimabistanden uten å kutte utslipp er ensbetydende med å øke sannsynligheten for nye og enda større flyktningekatastrofer i framtiden.    

De Grønne lanserer nå sitt alternative statsbudsjett for 2016. I budsjettet viser vi at det faktisk går an å både håndtere dagens krise, og forebygge de fremtidige utfordringer som kan utløse nye kriser.   

De siste tiårene er norsk økonomi gjort seg stadig mer oljeavhengig. Sjokket var stort da oljeprisen begynte å falle i 2015. Nå risikerer vi at internasjonale konjunkturer sender Norge inn i en ukontrollerbar økonomisk nedtur. Derfor mener De Grønne at der er mer ansvarlig overfor norske arbeidsplasser, og økonomisk mer forsvarlig på lang sikt, å starte en planmessig, aktiv omlegging fra oljeøkonomi til bærekraftige næringer.  

Vårt 2016-budsjett viser hvordan denne omleggingen kan begynne, og innebærer betydelige omprioriteringer og nye satsinger. De Grønne innbiller ikke velgerne at det grønne skiftet blir gratis og konfliktfritt, men vi viser at grønn satsing allerede raskt vil gi resultater i hverdagen.  

Mens regjeringen vil fortsette å la flyreiser, bilkjøring, stadig voksende kjøttforbruk og andre former for ikke-bærekraftige levemåter være billig, leverer vi et budsjett som bruker grønne avgifter aktivt til å gjøre det billigere å leve miljøvennlig og dyrere å forurense. Det grønne skiftet starter der.  

De Grønnes 2016-budsjett finansierer ikke hjelp til Syria-flyktninger ved å ta fra hjelp til andre mennesker i krise. Vi viser at nødvendige bevilgninger til mottaksapparat og kommuner for å sikrekapasitet og kompetanse, trygghet og gode forutsetninger for integrering kan finansieres med konstruktive grønne avgifter. Et eksempel er flyseteavgift: Fly er Norges mest feilprisede tjeneste i klimaperspektiv. Vi flyr ekstremt mye fordi det er ekstremt billig. En flyseteavgift på 600 kroner på utenlands flyginger, og 300 kroner innenlands der det finnes kollektivalternativ, kan alene finansiere hele regjeringens beregnede flyktningregning på 9,5 milliarder. Samtidig dempes den voldsomme veksten i flyving noe.  

Regjeringen har lenge lagt vekt på at det er viktig å hjelpe flyktningene «der de er». Det er en riktig tankegang. Selv i møte med økte asylankomster er de aller fleste flyktningene fra den blodige Syria-krigen i de nærmeste nabolandene. Derfor vil De Grønne også øke innsatsen i nærområdene. Vi lytter til bistandsorganisasjonene og sørger for tre milliarder til Syria og nærområdene, tiltak som reduserer behovet for å legge ut på farefulle reiser til Europa. 

Vi må slutte å snakke om flyktningene kun som en kostnad og en byrde. Vi må ikke glemme at det fortsatt lever mange nordmenn som selv måtte flykte da vårt land var i krig. Erfaringene med blant annet flyktningene fra Balkan-krigen viser at flyktningene raskt kan bli lønnsomme samfunnsborgere hvis de får muligheten. Mennesker som søker tilflukt i Norge er en forpliktelse, men vil også bli en berikelse, om vi gir dem sjansen.  

Vår tids største utfordringer er globale, de er strukturelle og de rammer Norge. Dette krever at land med ressurser og muligheter viser vilje og evne til handling. Norge fortjener politikere som ser vår tids største utfordringer i hvitøyet.   

Tidsvinduet for å unngå katastrofale klimaendringer er i ferd med å lukkes. Ingen hastetiltak, ingen tilleggsmeldinger, ingen siste liten-forlik vil løse de enorme globale konsekvensene av katastrofale klimaendringer. Derfor leverer De Grønne et alternativt statsbudsjett for 2016 som viser at vi både kan forebygge kriser og bygge framtiden, bare vi våger å velge.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.