BLE INTERVJUET: Mulla Krekar.
BLE INTERVJUET: Mulla Krekar.Vis mer

Mullaen og stoppeklokka

Klikk for ingress.

Meninger

Har NRK vært et mikrofonstativ for mulla Krekar? Debatten om Dagsrevyen-intervjuet har fått kritikerne til å finne fram stoppeklokka. 13 minutter på Dagsrevyen totalt, intervjuet i seg selv ligger ute på nett og er 10 minutter og 37 sekunder lang.

Hvor mye tid er en ekstremist verdt? Nøyaktig hvor mange minutter og sekunder kan man bruke på å intervjue en person som i så lang tid har fått prege den offentlige debatten i Norge - og stille ham spørsmål om holdningene som gjør at myndighetene definerer ham som en fare for rikets sikkerhet?

Etter intervjuet, som er blitt beskyldt for å mangle kritiske spørsmål, var politiet av den oppfatning at de hadde grunnlag nok til å pågripe ham for oppfordring til straffbar handling. Det skulle jo ikke være mulig dersom det ikke var kritisk. Flere framtredende jurister har slått fast at uttalelsene til Krekar absolutt kan være i konflikt med loven, fordi de er så konkret rettet mot kurdiske enkeltpersoner som han tidligere har truet - og fordi de er en utilslørt trussel mot en klart definert gruppe: norske tegnere. Han bruker imperativ-form: «utslett!», som er en klar oppfordring dersom NRKs oversettelse er riktig.

Mulla Krekar er blitt en mediefigur som til manges irritasjon får mye oppmerksomhet. Det er verdt å ta den kritikken inn over seg. Han er en marginal skikkelse i det muslimske miljøet, og må anses som en person som benytter seg av eksponeringen i media til å bygge sin egen posisjon og innflytelse her til lands og i Irak/Kurdistan.

Det er også påpekt at holdningene hans er velkjente. Det er sant, men vi har ikke sett noe slikt intervju som Anders Magnus gjorde for NRK. Hvor Krekar kommenterer aktuelle nyhetshendelser og analyserer i detalj hvilke konsekvenser han mener dette vil ha i Norge. Det har en soleklar verdi å få klarhet i dette, og ikke minst få vist det fram slik at alle kan ha mulighet til å vurdere om den rettsforfølgelsen som Krekar lenge har utsatt for har legitimitet.

Det er blitt sagt at intervjuet med Krekar vil bli spredt på nettet for å nå potensielle meningsfeller utenlands. Det er selvsagt mulig. Det er ikke det samme som å si at NRK er et mikrofonstativ eller at intervjuet er ukritisk. Den borrende intervjuformen avkler på en snedig måte den komplett absurde argumentasjonen til Krekar. Det avslørende skal vise seg i det intervjuobjektet selv sier, ikke nødvendigvis i spørsmålene som stilles.