- Munch treffer

- Munch skrev tidvis godt, sier Poul Erik Tøjner (41) som har samlet Edvard Munchs skriftlige materiale.

- Omtrent alle tidligere Munch-bøker er fortalt kronologisk i forhold til kunsten hans. Jeg ville gjøre det annerledes, prøve å gi leseren et innblikk i hans eksplisitte tanker, sier forfatteren til Dagbladet.

- Munch skrev tidvis godt. Noen ganger skriver han riktignok ganske platt, men når han treffer, da treffer han virkelig. Han var innom de fleste sjangrer. Foruten dikt, prosa, og fiksjon, skrev han også brev og reiseskildringer.

- Hvordan kom du over disse tekstene?

- Dette er materiale som stort sett har vært forbeholdt professorer. Men da jeg presenterte ideen for min venn og kollega Håkon Harket, fant vi ut at det var en ganske god idé å samle deler av dette i en bok. Mesteparten av tekstene jeg har brukt ligger i arkivene til Munch-museet på Tøyen i Oslo. Disse dokumentene kopierte jeg og tok med meg hjem til Danmark, hvor jeg lappet dem sammen. Siden jeg har full jobb hjemme, har dette bare vært en deltidsgeskjeft. Derfor har det tatt meg tre år å skrive den.

- Hva er det med Munch som fascinerer deg?

- Munchs bilder er fantastisk konfronterende. I nesten alle motivene hans er det mennesker med store, lysende øyne som stirrer på deg med en intensitet som nesten er skremmende. Og komposisjonen er såre enkel. Selv om det enkle og minimalistiske etter hvert har blitt en klisjé, er det like fullt en virkningsfull effekt. For hver detalj man utelater, vokser det resterende i kvalitet. Når det gjelder tekstene, er det klart de gjenspeiler kunstnerens liv, men jeg tror også de kaster nytt lys over billedkunsten hans.

Boka ble lansert i Norge torsdag. I dag slippes den i Danmark, mens svensker og briter kan glede seg til våren når oversettelsene foreligger.