Mur av taushet

Et maktpåliggende, men følelsesladet nybrottsarbeid.

Bok: Kampanjen mot høyreavvik, kulturrevolusjonen, Reform gjennom arbeid – Mao Zedong ga revolusjonens kampanjer nøytrale navn, men til grunn lå det et masseinstrumentelt menneskesyn som, uansett om man var kontrarevolusjonær eller Kamerat, tvang kinesiske menn og kvinner i flere generasjoner til å bli mistenksomme, fryktsomme og ikke minst, tause.

Generasjonskløft

Den britisk-kinesiske journalisten Xinran har funnet fram til et knippe eldre mennesker som har levd gjennom de store omveltningene. De bekrefter det samme: Før kunne vi ikke prate av frykt for å bli arrestert, i dag er det ingen som gidder å høre på oss. De unge vil rette blikket framover, mot en ny vår preget av individualisme og kapitalisme. Xinran får lyktmakeren, nyhetssangeren, akrobaten og andre til å åpne seg på psykologers målrettede vis. Ut kommer det øyåpnende historier om umenneskelige oppofrelser, men mer overraskende er det at flertallet likevel mener de har bak seg et godt, innholdsrikt liv.

Livsvisdom

Xinran har samlet fortellinger for å formidle livsvisdom til ettertiden og for å informere et vestlig publikum, som hun mener er blottet for viten om landet. Oppgaven er oppfylt, men tidvis kan man bli distrahert av insisteringen på «ekte» følelser, av metaforer og av kategoriske kulturpåstander: «De fleste i Vesten tror at vi kinesere ikke har noen glød, at kinesiske kvinner ikke har følelser og ikke engang skjønnhet i din generasjon, så jeg ville intervjue mennesker med glød, vise dem din elegante skjønnhet og sjel, framdyrket av kinesisk kultur!»